2020. július 06. 10:46

A pénzügyi sérülékenység jellemzői a magyar lakosság körében az OECD 2018-as adatainak tükrében

Németh Erzsébet
egyetemi tanár,
Budapesti Metropolitan Egyetem,
igazgató, Állami Számvevőszék

Zsótér Boglárka
egyetemi adjunktus,
Budapesti Corvinus Egyetem

Béres Dániel
főiskolai docens,
Budapesti Metropolitan Egyetem

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2020/2. (p. 281-308.)Összefoglaló: Tanulmányunk célja bemutatni a pénzügyisérülékenység-mutató megalkotásának hátterét és módszerét, valamint ez alapján feltárni azokat a demográfiai, szociodemográfiai, tudás-, viselkedés- és attitűdbeli tényezőket, amelyek szignifikáns összefüggést mutatnak a pénzügyi sérülékenységgel. Elemzésünk az OECD 2018-as adatain (1001 elemszámú reprezentatív minta) alapul. Az eredmények arra engednek következtetni, hogy a nemzetközi szakirodalomban található, a pénzügyi sérülékenységgel összefüggésbe hozható változókon túl érdemes további, főként tudásbeli, valamint magatartással és attitűddel kapcsolatos változókat is bevonni. Elemzésünk élesen rámutat, hogy a jövedelem növekedése csökkenti ugyan a pénzügyi sérülékenységet, de a magasabb elkölthető összeg nem növeli a pénzügyi tudatosságot. A kutatás egyik legfőbb eredménye a pénzügyi attitűdök és a pénzügyi sérülékenység közötti összefüggések feltárása. Elemzésünk azt mutatja, hogy a pénzügyi sérülékenység kialakulásának hátterében az aktuális vágyak prolongálásának nehézsége jelentős tényező. A pénzügyileg sérülékeny csoportokra ugyanis nemcsak az jellemző, hogy megélhetési gondokkal küzdenek, hanem az is, hogy emellett nehézséget jelent számukra a pénzköltés kontrollálása is.

Kulcsszavak: pénzügyi sérülékenység, pénzügyi kultúra, pénzügyi attitűdök

JEL-kódok: A13, D03, D12, I22

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2020_2_8Töltse le a teljes cikket!