2021. december 06. 15:37

A reálkonvergencia 50 éve – nyersanyagfüggőség és adóparadicsomok nélkül

Csoma Róbert
PhD, egyetemi adjunktus,
Budapesti Gazdasági Egyetem

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2021/4. (p. 519-535.)


Összefoglaló: A világgazdaság egészében hosszú távon nem mutatható ki a reálkonvergencia jelensége, ennek okait taglalja ez a tanulmány. Elemzésünk során támaszkodunk növekedéselméleti és a fejlődéstanulmányokból megismert megfontolásokra és vitákra, a fejlemények leíró, de egyben kritikus bemutatására. A cikk a konvergencia hiányát elsősorban a nyersanyagfüggőség, valamint egyes országok adóparadicsomként való működése szempontjából mutatja be, és fő állítása az, hogy e két tényező is jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a világgazdaságban csak egyes régiókra vonatkozó konvergenciafolyamatokkal találkozunk. Vizsgálja a cikk továbbá azt is, hogy a fejlettebb országok utolérésének vannak-e közös kritériumai és arra a következtetésre jut, hogy bár a felzárkózásnak nagyon egyedi tényezői voltak és lehetnek a különböző fejlettségi szinten lévő országokban, de néhány tényező mégis megemlíthető, amelyek nélkül a felzárkózás nemigen lehetséges manapság.

Kulcsszavak: reálkonvergencia, nyersanyagfüggőség, adóparadicsomok

JEL-kódok: O47, P52, Q32

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2021_4_3 


Töltse le a teljes cikket!