2020. szeptember 30. 14:51

A reziduálisjövedelem-modell újbóli megjelenése a vállalatok és a beruházási projektek értékelésében

Cziglerné Erb Edina
PhD-hallgató,
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástani
Doktori Iskola

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2020/3. (p. 430-442.)Összefoglaló: A reziduális jövedelemre alapozott értékelés korábban már ismert volt az értékelési elméletben és gyakorlatban, azonban az utóbbi évtizedekben újra erősödő figyelmet kapott. A tanulmány a diszkontált cash flow módszer és a reziduálisjövedelem-modell egybevetésével arra keresi a választ, hogy az elméleti különbözőségnek milyen gyakorlati alkalmazásbeli következményei vannak. A szakirodalomban és a nemzetközi gyakorlatban továbbra is igen nagy népszerűségnek örvend a diszkontált cash flow módszer, de bizonyos helyzetekben kifejezetten hibás eredményt adhat. A tanulmány konkrét vállalati példák segítségével világít rá arra, hogy ilyen esetekben a RIM-modell segítségével mérsékelhetők az alul- vagy túlértékelés kockázatai. A reziduálisjövedelem-modell legnagyobb előnye a DCF-típusú megközelítéssel szemben, hogy az érték tisztán jövőből történő származtatása helyett jelentős szerepet ad a már ismert, jelenben meglévő könyv szerinti értéknek, továbbá a spekulatív érték - amely a számviteli jövedelemre alapozottan kerül megállapításra - kisebb részt képvisel az értékelés során.

Kulcsszavak: reziduális jövedelem, diszkontáltpénzáram-alapú értékelési módszerek, belső érték

JEL-kódok: G11, G12, G32

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2020_3_7Töltse le a teljes cikket!