2021. június 23. 10:10

A számviteli minőség metodológiai vizsgálata

A DeAngelo- és a módosított Jones-modell empirikus megközelítése


Denich Ervin
egyetemi tanársegéd,
Budapesti Gazdasági Egyetem, Pénzügyi és Számviteli Kar


Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2021/2. (p. 199-214.)


Összefoglaló: Jelen tanulmány célja, hogy a vállalkozások beszámolóinak korai minőségmérési modelljeit rendszerezze, összegezze, hiszen ezek a beszámolók képezhetik a felhasználói kör döntéshozatali alapjait. A szerző minőségi szempontból a DeAngelo-modell (1986) és a módosított Jones-modell (1995) segítségével vizsgálja a Baranya megyében termelő tevékenységet végző vállalkozások beszámolóját. A beszámolók minőségét a teljes befolyásolás összes eszközzel arányos változásaként vizsgálja 2016 és 2019 között. T-statisztikával mérve a vizsgált időszakban a teljes befolyásolás negatív értéket vett fel, amely azt sugallhatja, hogy a vállalkozás vezetői jövedelemcsökkentő eredményszemléletű döntéseket hoznak. A kapott eredmények jelzésértékűek, ugyanakkor további vizsgálatokat szükséges végezni annak érdekében, hogy magabiztos következtetéssel szolgálhassunk.

Kulcsszavak: minőség, számviteli minőség, minőségmérési modellek, t-statisztika

JEL-kódok: M40, M41

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2021_2_2 


Töltse le a teljes cikket!