2022. szeptember 29. 18:02

A szlovák gazdaság és a többi visegrádi négy ország gazdasági ciklusainak összehasonlítása

Eleonora Matoušková
PhD, egyetemi adjunktus,
Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2022/3. (p. 463-481.)


Összefoglaló: A tanulmány célja a szlovák gazdasági ciklusok összehasonlítása a visegrádi csoport többi országának gazdasági ciklusaival a 2003 és 2021 közötti időszakban. Az elemzés a bruttó hazai össztermék, a munkanélküliségi ráta, valamint az aggregált kereslet egyes összetevőinek az összehasonlításán alapul. A vizsgált időszakban a V4-országokban három növekvő és két csökkenő gazdasági fázis volt megfigyelhető. Az első gazdasági válság 2009-ben ment végbe, oka a globális gazdasági válság volt. A GDP a legnagyobb mértékben Magyarországon csökkent, Szlovákiában és Csehországban kisebb volt a visszaesés. Lengyelországban nem volt visszaesés, csak a növekedés üteme lassult. A koronavírus mind a négy ország gazdaságát negatívan érintette, a GDP mindenütt esett, mértéke Szlovákiában, Csehországban és Magyarországon –5 százalék körül volt, Lengyelországban –2,7 százalék. A kormányok intézkedéseinek és járványhelyzet javulásának köszönhetően 2021 folyamán a gazdasági növekedés mind a négy országban újraéledt.

Kulcsszavak: gazdasági ciklus, visegrádi országok, bruttó hazai össztermék, aggregált kereslet, államháztartás

JEL-kódok: E32, H6

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2022_3_9 


Töltse le a teljes cikket!