2020. szeptember 30. 14:19

A szociális védelem és a társadalmi kohézió kihívásai válsághelyzetben a pénzügyi szférában

Terták Elemér
PhD,
a Magyar Közgazdasági Társaság elnökségi tagja,
a Pénzügyi Szemle szerkesztőbizottságának tagja

Kovács Levente
PhD habil. egyetemi tanár,
a Magyar Bankszövetség főtitkára,
a Miskolci Egyetem Nemzetközi Pénzügyi Tanszékének vezetője

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2020/3. (p. 364-384.)Összefoglaló: A 2020 tavaszán Európában is megjelenő koronavírus-járvány (Covid-19) alapjaiban rengette meg az egész világot. A gazdasági szereplők tevékenységét hirtelen megannyi bizonytalanság vette körül. Tanulmányunkban éppen ezért arra vállalkozunk, hogy feltárjuk, a járvány kitörése óta eltelt rövid idő során milyen változások mentek végbe az emberek közötti gazdasági kapcsolatokban és a gazdaságpolitikában. Elemzésünk során kiemelt figyelmet fordítunk a piaci szereplők társadalmi felelősségére, valamint a takarékosság kérdésére. Bemutatjuk, hogy a járvány miatt az európai pénzügyi rendszer olyan váratlan gyorsasággal bekövetkezett összetett gazdasági válsághelyzettel szembesült, mint amilyenre a II. világháború óta nem volt példa. Következtetéseinkben pedig megfogalmazzuk, hogy a koronavírus okozta veszélyhelyzet kezelése során a bankrendszernek a hagyományos alapfeladatok színvonalas ellátásán túl milyen komoly és sokrétű szerepet kell felvállalnia, amelyek elengedhetetlenek a társadalmi kohézió fenntartásához és megerősítéséhez is.

Kulcsszavak: COVID-19, vírusveszélyhelyzet, CSR (vállalati társadalmi felelősségvállalás), ESG (környezeti, társadalmi és vállalatirányítási elvárások), takarékosság

JEL-kódok: D14, H12, I15, M14

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2020_3_3Töltse le a teljes cikket!