2017. június 06. 15:38

A társadalmi-gazdasági környezet változásának hatása a pénzügyi kultúrára

Az OECD 2010-es és 2015-ös kutatási eredményeinek összehasonlítása


Zsótér Boglárka
PhD, egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

Németh Erzsébet
egyetemi tanár, Budapesti Metropolitan Egyetem, igazgató, Állami Számvevőszék

Luksander Alexandra
számvevő főtanácsos, Állami Számvevőszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2017/2 (p. 251-266.)

Összefoglaló: 2010 és 2015 között alapvető változások jellemezték Magyarország és a magyar lakosság gazdasági-pénzügyi helyzetét. Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy miképpen hatott ez a lakosság pénzügyi kultúrájára. Kutatásunk adatbázisát az OECD 2010-ben és 2015-ben hazai pénzügyi kultúra felmérése képezte. A két felmérés azonos kérdéseire adott válaszok közötti eltéréseket vizsgáltuk regresszióelemzés és varianciaelemzés segítségével. Megállapítottuk, hogy számos szignifikáns változás történt a két adatfelvétel között. 2015-ben kevesebben bízták másokra pénzügyi döntéseiket, illetve küzdenek pénzügyi problémákkal, ugyanakkor kevesebben készítenek költségvetést és takarítanak meg. A pénzügyi tudást mérő kérdésekben rosszabbul teljesítettünk 2015-ben. Attitűdök szempontjából elmozdulás figyelhető meg az alacsonyabb tudatosság felé. 2015-ben a magyarok kevésbé megfontoltak a pénzügyeik területén, szívesebben költik a pénzüket, és kevéssé tűznek ki hosszú távú célokat. A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a 2010-ben jellemző személyes pénzügyi krízis (eladósodottság, megszorítások, munkanélküliség) után a magyarokat 2015-ben a felszabadultság jellemezte: az elhalasztott fogyasztás után a költekezés volt a jellemző. Kiemelendő ugyanakkor, hogy ez a korábbiaktól eltérően nem hitelfelvételből, hanem a megnövekedett jövedelem felhasználásával történt.

Kulcsszavak: OECD, pénzügyi kultúra, fogyasztói pénzügyek, megtakarítási magatartás, pénzügyi döntések

JEL-kódok: A13, D03, D13, D14, I22

Töltse le a teljes cikket!