2020. július 06. 10:29

A tőketartalék számviteli és jogi problematikája, különös tekintettel az ázsiós tőkeemelésre

Böcskei Elvira
PhD, habil., egyetemi docens,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Pénzügyek Tanszék

Vértesy László
PhD, habil., egyetemi adjunktus,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Pénzügyek Tanszék

Bethlendi András
PhD, egyetemi docens, dékánhelyettes,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Pénzügyek Tanszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2020/2. (p. 226-243.)Összefoglaló: A mindennapi üzleti életben gyakori az a típusú tőkepiaci tranzakció, amikor a külső befektetők ázsiós tőkeemelésen keresztül válnak egy vállalkozás tagjává. Leíró statisztikai elemzéssel igazoltuk a tőketartalék használatának a jelentőségét a vállalkozás fizetőképességének fenntartása szempontjából. A jogi szabályozás értelmezése, valamint a számviteli és joggyakorlat elemzése alapján azt találtuk, hogy a tőketartalék hatályos hazai számviteli és jogi szabályozása nem biztosít kellő védelmet és transzparenciát, amely a gazdasági társaságokba vetett társadalmi és üzleti bizalmat gyengíti. Számviteli szempontból ezért érdemesnek tartanánk - a jegyzett, de be nem fizetett tőkéhez hasonlóan - a tőketartalék esetében is lehetőséget adni arra vonatkozóan, hogy később kerüljön befizetésre, és ameddig a befizetés nem teljesül, a mérlegben külön soron jelenjen meg, illetve a kiegészítő melléklet is tartalmazzon erre nézve információszolgáltatási kötelezettséget. A jogi kockázatokat csökkentheti, ha az ázsiós tőkeemelés esetén a társasági vagy szindikátusi szerződésben szerepeltetik a választott bírósági klauzulát. A perek elhúzódása és a tőkehiány az egész vállalkozás sikerét is veszélyeztetheti. A gazdaság működését és a jogbiztonságot erősítené, ha a cégbíróság az ázsiós tőkeemelést csak akkor jegyezné be, ha a jegyzett tőke mellett a tőketartalék is előzetesen, igazoltan befizetésre került.

Kulcsszavak: ázsiós tőkeemelés, saját tőke elemei, tőketartalék, startup

JEL-kódok: E22, G32, K22, M13, M41, O16

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2020_2_5Töltse le a teljes cikket!