2020. március 15. 17:33

A tömeges migráció gazdasági hatásainak elemzése a német adatok tükrében

Tatay Tibor
PhD, habil., egyetemi docens,
Széchenyi István Egyetem, Gazdasági Elemzések Tanszék

Bándy Katalin
PhD, egyetemi adjunktus,
Széchenyi István Egyetem, Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2020/1. (p. 51-66.)Összefoglaló: A 2015. évi tömeges bevándorlási hullámot Németországban gazdasági szemszögből sokan üdvözölték. A bevándorlókban látták a német munkaerőhiány megoldását, a demográfiai folyamatok miatti várhatóan romló államháztartási helyzet javításának lehetőségét. Mivel a német befogadáspolitika egyfajta standarddá vált az Európai Unióban, megvizsgáltuk, hogy gazdasági oldalról milyen következményekkel járhat a tömeges bevándorlás. A német intergenerációs mérleg alapján vizsgálva az látszik, hogy az államháztartás fenntarthatóságát akkor javítja a bevándorlás, ha a bevándorlók magas aránya szerez a német őshonos lakossággal azonos képzettséget. A munkaerőpiacra való beilleszkedést is csak a megfelelő szakképzettségi szint elérése biztosítja. A tapasztalati adatok azt mutatják, hogy a másod-, harmadgenerációs bevándorló hátterű lakosok sem érik el a német honos lakosság végzettségi szintjét. A munkanélküliség körükben meghaladja a német átlagot. A tényadatokból a negatív forgatókönyvek megvalósulása valószínűsíthető az újonnan érkezettekkel kapcsolatban, azaz várhatóan nem elégítik majd ki a német munkaerőpiac igényeit és nem javítják a német államháztartás hosszú távú fenntarthatóságát.

Kulcsszavak: államháztartás, költségvetés, migráció, intergenerációs mérleg

JEL-kódok: J15, E62, H68

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2020_1_5Töltse le a teljes cikket!