2016. június 09. 13:51

Átalakítás a hazai felsőoktatásban

Az eredményszemléletű és a pénzforgalmi szemléletű számvitel keretei közöttPavlik Lívia
PhD, kancellár, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Pénzügyi Számvitel Tanszék


Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2016/2 (p. 229-247.)


ÖSSZEFOGLALÓ: A Fokozatváltás a felsőoktatásban címet viselő stratégiai dokumentumban foglalt célkitűzések alapján 2015-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma több felsőoktatási intézményt érintően szervezeti átalakításokról döntött, amelyek értelmében találkozhatunk kiválással, kiválással együtt járó beolvadással és összeolvadással egyaránt. Jelen tanulmány egyrészt összeveti a gazdasági társaságok átalakulásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének eseteit a költségvetési szervek átalakításának főbb eltéréseivel, különösen kiemelve az említett gazdálkodók tulajdonviszonyaiban jelenlévő sajátosságokat. (Xantus, 2010) A szervezeti változásokat az eredményszemléletet és a pénzforgalmi szemléletet ötvöző kétszer kettős könyvvezetés keretében tekinti át, miközben kitér a szervezeti átalakítások jogszabályi hátterének változásaira, amelyek az intézményi oldalról folyó előkészületek mellett párhuzamosan formálódtak. A cikk hangsúlyosan kezeli a felsőoktatási tevékenység ciklikusságát, amely az átalakítások fordulónapjának megválasztása szempontjából jelentős tényezőként kezelendő.

KULCSSZAVAK: egyesülés, szétválás, költségvetési szervek, gazdasági társaságok, államháztartási számvitel, eredményszemléletű számvitel, felsőoktatás

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD: M41

Töltse le a teljes cikket!