2016. június 09. 13:49

Az állam piaci szerepvállalása és ellenőrzésének lehetőségei az állami tulajdonú gazdasági társaságoknál

Milicz Ákos
PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástan Doktori Iskola

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2016/2 (p. 205-228.)


ÖSSZEFOGLALÓ: A tanulmány az állam gazdaságban betöltött szerepével és annak ellenőrizhetőségével, e tevékenységek utólagos kontrolljával foglalkozik. A cikk középpontjában az állami szerepvállalás hatékonyságának mérhetősége, magyarországi jellemzői, aktuális tendenciái állnak, amelyhez szervesen kapcsolódik az átlátható költségvetési gazdálkodás eszménye, az elszámoltathatóság követelménye. A tanulmány bemutatja az állami szerepvállalás helyét, formáit elméleti megközelítésben, majd ennek teljesítménymérésére, ellenőrizhetőségére, kontrolljára vonatkozóan ismertet elméleti javaslatokat, értékes módszertanokat és lehetőségeket. A tanulmány összefoglalja az elmélet és a hazai gyakorlat egymáshoz való viszonyát, és ütközteti a magyarországi többségi állami tulajdonú társaságok körében végzett felmérés eredményeit ezen elméletekkel. A saját felmérés eredményeiből levont gyakorlati következtetések és kritikai észrevételek zárják az írást.

KULCSSZAVAK: állami feladatok, állami szerepvállalás, közösségi kiadások ellenőrzése, belső ellenőrzés, belső kontroll, teljesítménymérés

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD: H83

Töltse le a teljes cikket!