2022. február 28. 8:57

Az államháztartás belső ellenőrzésének egyes rendszertani elemei és oktatásának tapasztalatai a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Lentner Csaba
PhD, egyetemi tanár,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Széll Kálmán Állampénzügyi
Kutatóműhely

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2022/1. Különszám (p. 7-26.)


Összefoglaló: A tanulmány a 2010-ben kezdődött állampénzügyi reform államháztartási ellenőrzési területén belül a belső ellenőrzésre fókuszál. Célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a költségvetési szervezetek belső kontrolljainak jogszabályi hátterére és a közpénzfelhasználás hatékonyságát javító módjára. Részletesen kitér a dolgozat az európai és magyar jogi normákból adódó követelményekre, s az államháztartás más ellenőrzési aggregátumaihoz való kapcsolódásra, rendszertani összefüggésekre. Felvázolásra kerül a belső ellenőrzés szabályozása és módszertani háttere. További unikuma a tanulmánynak, hogy bemutatja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyes kormánytisztviselői továbbképzési szakjain a költségvetési és a belső ellenőrzés oktatási rendszerét, s a végzett hallgatók kérdőíves megkérdezéséből adódó tapasztalatok tudományos összefoglalását.

Kulcsszavak: belsőellenőrzési kontrollok, államháztartás, módszertani fejlesztés, kormánytisztviselői képzés

JEL-kódok: A20, H12, H61, M42, M48

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2022_k_1_1 


Töltse le a teljes cikket!