2020. július 06. 9:44

Az állami beruházások és a hosszú távú gazdasági növekedés közötti kapcsolat feltárása

Egy fejlődő ország eseteAmna Sohail Rawat
kutatási munkatárs,
IQRA University, Karachi, Pakistan

Lubna Khan
kutatási munkatárs,
IQRA University, Karachi, Pakisztán

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2020/2. (p. 147-164.)Összefoglaló: Ez a cikk megkísérli megvizsgálni az állami beruházások Pakisztán gazdasági növekedésére gyakorolt hatását az 1973-2015 közötti időszakra vonatkozó éves adatsor felhasználásával. Autoregresszív eloszlott késleltetés (ARDL) modellt használunk a változók közötti kapcsolat becslésére. Ezenkívül az okozati összefüggések elemzését és a varianciabomlás elemzését is alkalmaztuk. Az ARDL-hez kötött tesztelés eredménye megerősíti az állami beruházások és a pakisztáni gazdasági növekedés közötti hosszú távú kapcsolatot. Ezenkívül a hosszú távú és rövid távú becslések azt mutatják, hogy az állami beruházások nagy mennyisége csökkenti a gazdasági növekedést. A magánberuházások nagyobb aránya azonban elősegíti a gazdasági növekedést. Ezzel szemben a pakisztáni munkaerő növekedése hosszú távon csökkenti a gazdasági növekedést. A tanulmány bizonyítékai bemutatják a kormány és a politikai döntéshozók fontos politikai következményeit a gazdasági növekedés fokozása érdekében.

Kulcsszavak: állami beruházások, gazdasági növekedés, magánbefektetések, munkaerő, ARDL

JEL-kódok: H54, O47, R42, J21

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2020_2_1Töltse le a teljes cikket!