2019. december 01. 12:32

Az állami nyugdíjrendszer születési hibái és javításának fő iránya

Banyár József
PhD, egyetemi docens,
Budapesti Corvinus Egyetem

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2019/4. (p. 540-553.)Összefoglaló: A tanulmányban számba veszem az állami, folyó finanszírozásúnak (helytelenül: "felosztó-kirovónak") nevezett rendszer konstrukciós hibáit, s azt találom, hogy annak már az (amúgy utólag megalkotott) elve is hibás, s a hibák kijavításához egy új működési elvre kell áttérni. El kell felejteni, hogy létezik az úgynevezett "nem feltőkésített" nyugdíjrendszer, s az állami nyugdíjrendszert expliciten is annak tényleges alapjára, a humántőkére kell helyezni. Ezzel megvalósul - a jelenleg teljes mértékben hiányzó - automatikus eszköz-forrás-illeszkedés, s elfelejthetjük a nyugdíjrendszer fenntarthatóságáról szóló szokásos vitákat. Egy ilyen rendszer eredménye feltehetőleg - a maihoz képest - növekvő születésszám is lenne, de nem ez a javasolt reform célja, aminek részleteit - vagyis, hogy ez praktikusan miként képzelhető el - külön tanulmányban szándékozom kifejteni.

Kulcsszavak: folyó finanszírozású nyugdíjrendszer, humántőke, feltőkésített nyugdíjrendszer, nyugdíjreform

JEL-kódok: H55, J11, J18

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2019_4_4Töltse le a teljes cikket!