2022. január 12. 12:24

Az állami tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi teljesítményének mérése, elemzése

Kistóth Krisztina
ellenőrzés-vezető,
Állami Számvevőszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2021/2. Különszám (p. 31-50.)


Összefoglaló: Az Állami Számvevőszék szakértői a közpénzköltés során a teljesítményelv minél szélesebb körű érvényesülésének elősegítése érdekében az állami tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi teljesítménymérésének kérdéseit vizsgálták. Ezen társaságok teljesítményének mérésére, elemzésére sok szempontból azonos eszközök alkalmazhatók, mint a versenyszféra társaságaira, ugyanakkor indokolt a közszféra specialitásaiból eredő torzítások kiszűrése. Ezért készült el a vállalkozások közgazdasági elemzését célzó pénzügyi mutatóknak egy olyan korrekciós tételekkel kiegészített változata, amely kimondottan e sajátosságok kezelését célozta. A korrigált mutatók teszteléséhez egy 148 fős gazdasági társasági körre készítettünk elemzést, amelynek főbb megállapításait mutatja be a cikk. Az állami tulajdonú gazdasági társaságok eltérő feltételei, működése vagy kockázatai, a kapcsolódó tulajdonosi feladatok ellátása, a tulajdonosi kontroll szempontjából különböző eszközöket, prioritásokat igényelhet. A cikkben kísérletet teszünk a gazdasági társaságok korrigált pénzügyi mutatói szerint történő viszonylag homogén csoportok, portfóliók képzésére, amely a pénzügyi adottságok és teljesítmény szerinti megkülönböztetett kezelést segítheti. A csoportképzés felhívhatja a figyelmet a kritikus gazdálkodási tényezőkre, kockázatokra, de ugyanakkor erősségekre is. Ezzel a portfóliók kialakítása jó alapot biztosíthat a társaságok hatékony tulajdonosi menedzsmentjéhez.

Kulcsszavak: teljesítménymenedzsment, pénzügyi teljesítmény, teljesítménymérés, klaszterképzés, portfóliómenedzsment

JEL-kódok: C52, H11, H40, L29, L39

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2021_k_2_2 


Töltse le a teljes cikket!