2021. szeptember 29. 17:38

Az ESG-információk hozzájárulása az európai bankok pénzügyi stabilitásához

Tóth Balázs
tanársegéd,
Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Pénzügyek és
Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete

Lippai-Makra Edit
tanársegéd,
Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Pénzügyek és
Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete

Szládek Dániel
PhD-hallgató,
Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Pénzügyek és
Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete

Kis Gábor Dávid
PhD, habilitált egyetemi docens,
Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2021/3. (p. 440-461.)


Összefoglaló: Napjainkban egyre több gazdasági szereplő tesz közzé információkat a fenntarthatósághoz való hozzájárulásáról, környezeti (E), társadalmi (S) és vállalatirányítási (G) teljesítményéről. A bankok viszonyulása ezekhez a tényezőkhöz azért fontos, mert a befektetési és hitelezési stratégiájukon keresztül hatnak a többi iparágra is. Jelen kutatásunk során – panel regressziós eljárásokkal – azt vizsgáljuk, hogy milyen a kapcsolat a pénzügyi stabilitás és az ESG-teljesítmény között. Az Európai Unió (EU) és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országaiban tőzsdén jegyzett hitelintézetek (243 bank) vizsgálata nyomán megállapíthattuk, hogy az ESG-teljesítmény szignifikánsan csökkentette a nem fizető hitelek mértékét. Továbbá a szavatolótőke kedvező hatását is alátámasztotta modellünk. A vizsgálat alapján kijelenthetjük, hogy a környezeti, társadalmi vállalatirányítási teljesítmények pénzügyi stabilitásra gyakorolt hatásai pozitívak, tehát ezen szempontok figyelembevétele fontos a befektetőknek, a bankoknak és a szabályozóknak is.

Kulcsszavak: ESG-információk, pénzügyi stabilitás, bankrendszer, Európa, zöldpénzügyek, panel VAR

JEL-kódok: G21, G28, M14, M41

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2021_3_7


Töltse le a teljes cikket!