2020. március 15. 17:45

Az európai önkormányzati alrendszerek költségvetési mutatóinak összehasonlító elemzése 2009–2018 között

Hegedűs Szilárd
PhD, egyetemi adjunktus,
Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar, Pénzügyi Tanszék,
tudományos kutató,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar,
Közpénzügyi Kutatóintézet

Lentner Csaba
egyetemi tanár, intézetvezető,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar,
Közpénzügyi Kutatóintézet

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2020/1. (p. 111-131.)Összefoglaló: A kutatás célja, hogy elemezze az önkormányzatok fiskális mutatóinak változását az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Ennek érdekében 31 európai (az Eurostatnak adatot szolgáltató) országban önkormányzati költségvetési változók 2009–2018 közötti adatait vizsgáltunk meg. Kutatásunk során három fő, de egymással összefüggő kutatási kérdésre kerestük a választ. Ad 1. Milyen módon hatott a válság az európai önkormányzati rendszerek működésére? Ad 2. Milyen módon hatott a különböző, közjogi és európai regionális vonatkozásban definiált országcsoportokra. Ad 3. a közjogi alapon meghatározott önkormányzati rendszermodellek jellemzői milyen módon változtak, vagyis, a klasszikus rendszerjellemzők hogyan módosultak fiskális mutatók által értékelve a krízis, s az arra adott válságkezelési intézkedések tükrében. A hipotézisek igazolásához leíró statisztikai módszereket, valamint klaszterelemzést és varianciaelemzést alkalmaztunk. Tanulmányunkban megállapítottuk, hogy a válság jelentősen hatott az önkormányzati fiskális mutatókra, de eltérő hatással volt a posztszovjet térségre, a mediterrán térségre, illetve a skandináv országokra. Leginkább válságállónak a rajnai(közjogi) modell bizonyult. Bizonyítást nyert, hogy a fiskális mutatószámok alapján leírt specifikumok nem teljesen egyeznek meg a közjogi értelemben vett önkormányzati rendszermodellekkel. Kutatásunk végén az önkormányzati reformot követő magyar önkormányzati rendszer karakterisztikáit mutattuk be.

Kulcsszavak: települési önkormányzatok finanszírozása, költségvetési mutatók, gazdasági válság, válságkezelés, európai önkormányzatok, Magyarország

JEL-kódok: H71, H72, H73, H74

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2020_1_8


 

Töltse le a teljes cikket!