Az informatika hatása a big data korszakban a román könyvvizsgálók megítélése alapján

Lavinia Mihaela Cristea
PhD-hallgató,
Bukaresti Közgazdaságtudományi Egyetem, Románia

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2021/1. Különszám (p. 67-83.)


 

Összefoglaló: Mint minden üzleti folyamat, így a könyvvizsgálat is tökéletesíthető, mivel a fejlett adatfeldolgozási készségeket kiegészíti a technológia. A jelen cikkben a román könyvvizsgálók munkamódszereit vizsgáljuk, valamint azt, hogy szerintük milyen hatást gyakorol az informatika a könyvvizsgálói megbízások végrehajtására. A 102 résztvevővel végzett felmérés válaszai között többször előfordultak bizonyos módszerek és eszközök (adatelemzés, Microsoft Excel, adatautomatizálás), amelyek a big data elemzésével megkönnyítik a könyvvizsgálati folyamatot. A használatra kész, feltörekvő technológiák közül a leggyakrabban a Ciel Audit and Revision, a Gaudit és a CaseWare szoftvereket használják a könyvvizsgálók. Az új technológiákról szóló szakmai ismeretek folyamatos bővítését szakmai továbbképzések és átfogó dokumentációk biztosítják. Romániában az új technológiák alapján jelenleg átlagos szinten végeznek könyvvizsgálatokat, a jövőben magasabb szint, magasabb előrejelzési és elemzési kapacitás várható. A könyvvizsgálói szakmát egyre inkább tökéletesítik, a munkafolyamatba fokozatosan beépítik az új technológiákat. A külső környezet is jobban megbecsüli a könyvvizsgálókat, akik alapvetően továbbra is szakmai szkepticizmussal, valamint a versenykörnyezet ismeretével jellemezhetők. Bizonytalanság övezi a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (ISA) módosítását. A jelen cikk azáltal gazdagítja a szakirodalmat, hogy a könyvvizsgálói szakma jelenlegi technológiai környezetét helyezi előtérbe, nevezetesen a negyedik ipari forradalom során a könyvvizsgálók által észlelt hatásokat.


Kulcsszavak: könyvvizsgálók észrevételei, informatika hatása, adatelemzés, könyvvizsgálói megbízás

JEL-kódok: M40, M42

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2021_k_1_4Töltse le a teljes cikket!