2022. január 12. 12:39

Eredményszemléletű számvitel – egy kihasználatlan lehetőség a költségvetési szervek teljesítményének mérésére

Borbély Tamás
projektvezető,
Állami Számvevőszék

Szikszainé Király Mária
projektvezető,
Állami Számvevőszék

Kakas Sándor
felügyeleti vezető,
Állami Számvevőszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2021/2. Különszám (p. 51-72.)


Összefoglaló: Magyarország államháztartási számvitele jelentős reformon esett át 2014-ben. A reform nem pusztán a számviteli elszámolások változását jelentette, hanem a fenntartható gazdálkodás és a szervezeti teljesítménymérés támogatásának újszerű lehetőségét is. A gyakorlati tapasztalatok összegyűjtésére az Állami Számvevőszék gondozásában kutatómunkára került sor. A felmérés eredménye szerint a kutatás során kiválasztott területeken működő szervezeteket tekintve az eredményszemléletű számvitel csak részben épült be az egyes tevékenységek számviteli eredményének és megtérülésének számításaiba, főként a kisméretű szervezeteknél nem lépett túl a jogszabályok által előírt kötelező, adminisztratív szerepén. Az eredményszemléletű számvitel a szervezeti teljesítménymérést jellemzően nem támogatta. A fejlődés lehetséges irányaként került azonosításra az irányító szervek szerepének fokozása az azonos elvek mentén működő célkitűzés és mérés érdekében, továbbá a szemléletformálás is. A szervezeti teljesítménymérés támogatásához mindezeken túlmenően szükséges lehet a feladat- és teljesítménymutatók ágazati rendszerének kidolgozása, amelyhez az eredményszemléletű számvitel fontos információforrássá válhat.

Kulcsszavak: eredményszemléletű számvitel, szervezeti teljesítménymérés, fenntartható gazdálkodás, közszféra, kutatás

JEL-kódok: H11, H61, H83, M41, M42, M48

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2021_k_2_3 


Töltse le a teljes cikket!