2012. március 31. 14:16

Európai versenyszabályozás – átmeneti vagy tartós változások?

Az állami támogatások elveinek és gyakorlatának módosulásai a válság éveiben


Voszka Éva

egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, a Pénzügykutató Zrt. munkatársa

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2012/1 (p. 69-87.)


ÖSSZEFOGLALÓ: Az állami támogatások a globális válság első szakaszában soha nem látott mértékben megugrottak világszerte. Noha elbírálásuk az Európai Unióban - egyedülálló módon - a versenyszabályozás hatókörébe tartozik, a brüsszeli hatóság nem tiltakozott a példátlan mértékű kiterjesztés ellen, sőt aktív szerepet játszott a keretek módosításában és működtetésében. A cikk azt vizsgálja, hogyan lehet összeegyeztetni a támogatásokat versenytorzító hatásuk miatt tiltó uniós szabályozást az elmúlt évek folyamataival. Arra a következtetésre jut, hogy az Európai Bizottság elég erősnek bizonyult ahhoz, hogy a források elosztásának módszereit szabályozott keretek között tartsa és a könnyített feltételek között megpróbálja az alapelveket érvényesíteni, de a támogatások áradatát nem tudta megfékezni. Ezzel hozzájárult az egyensúlyhiányok létrejöttéhez, növekedéséhez, a pénzügyi piacok ismételt destabilizálásához, az európai válság második, 2011 tavaszától eszkalálódó szakaszának kibontakozásához.

KULCSSZAVAK: versenyszabályozás, állami támogatás, válság

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD: H25, H63

Töltse le a teljes cikket! (pdf)