2021. szeptember 29. 17:56

Gigantikus információtömeg szinkronban

Vértesy László
Jog és pénzügyek a bankszektorban
Akadémiai Kiadó, 2020


Póra András
egyetemi tanársegéd,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar, Pénzügyek Tanszék

Széplaki Valéria
PhD-hallgató,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2021/3. (p. 465-470.)


Töltse le a teljes cikket!