2019. március 13. 13:51

Globális tulajdon - globális hatalom

Lenkovics Barnabás
jogász, egyetemi tanár, az Alkotmánybíróság volt elnöke

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2019/1. (p. 146-160.)Összefoglaló: Hogyan értelmezhetők a klasszikus tudományos kategóriák az új körülmények között, globális összefüggésekben? Hogyan alakul a globális tulajdoni rend és a globális vagyonmegoszlás? Van esély a társadalmi javak igazságosabb, immár globális elosztására és újraelosztására? Tovább koncentrálódik vagy megosztható a globális tulajdonosi hatalom? Van-e a globális tulajdonnak is társadalmi felelőssége, és az mi módon érvényesíthető? A tulajdonhoz és a szociális biztonsághoz való emberi jogok univerzálisak vagy területhez kötöttek? A társadalmi szolidaritás nemzetállami egyensúlyai felboríthatók-e a globális szolidaritás reményében? A tanulmány ezekre a kérdésekre keresi a válaszokat, illetve segíteni próbál az egyre sürgetőbb közös válaszok keresésében.

Kulcsszavak: globalizáció, tulajdoni rend, vagyonmegoszlás, hatalommegosztás, globális redisztribúció, területhez kötött jogok

JEL-kódok: F6, H23, K10Töltse le a teljes cikket!