2022. március 25. 11:19

Helikopterpénz és alapjövedelem, vagy munkaalapú társadalom?

A munkabér, a segély, a hitel és a mennyiségi lazítás rövid története


Vargha Bálint Tamás
elemző,
Állami Számvevőszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2022/1. (p. 56-67.)


Összefoglaló: A koronavírus-járványt követően – különösen mielőtt az infl áció ennek az időszaknak egyik meghatározó tényezőjévé lépett elő – több válságkezelést célzó javaslat is szóbahozta az univerzális alapjövedelem lehetőségét, amelynek fedezetét a jegybanki pénzteremtés jelentheti. Az alábbi írás műfaja esszé, amely arra tesz kísérletet, hogy a helikopterpénzzel és az alapjövedelemmel kapcsolatos felvetések politikai gazdaságtani jelentését és következményeit ragadja meg. Nem spórolható meg, hogy az érték-, a munka- és a pénzteremtés történetébe is visszaillesszük ezt az alapvetően elosztási kérdésként bemutatott javaslatot. A helikopterpénz ebben a fénytörésben az extenzív növekedés egyik új paradigmájának látszik, amely első pillantásra pénzügyi innováció, azonban paradox módon az érték inkább prekapitalista képzetével mutat rokonságot. A helikopterpénz emellett olyan munkabért helyettesítő transzfer, amely nem ad választ a munka helyén megjelenő társadalmi és szimbolikus űrre. Szociális eszközként tűnik föl, miközben csak termelés és fogyasztás globális kettéválasztásán nyugodhat. A helikopterpénz a mennyiségi lazítás folytatása más eszközökkel, amely kendőzetlenül mutatja meg a pénzteremtés motivációit. Az ’érték munka nélkül’, a ’gazdaság ember nélkül’ gondolatkísérletének nyitánya.

Kulcsszavak: helikopterpénz, hitel, pénzteremtés, mennyiségi lazítás, jegybank, kereskedelmi bank

JEL-kódok: B52, D33, E12, E42, E49

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2022_1_3 


Töltse le a teljes cikket!