Hiteles és megbízható adatok a nemzeti adatvagyon szolgálatában

Pálmai Gergely
szabályozási és igazgatási vezető,
Állami Számvevőszék

Csernyák Szabolcs
számvevő, adatvédelmi tisztviselő,
Állami Számvevőszék

Erdélyi Zoltán
számvevő, informatikai biztonsági felelős,
Állami Számvevőszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2021/1. Különszám (p. 52-66.)


 

Összefoglaló: Az elemzés fókuszában az állt, hogy a nemzeti adatvagyonnal való hatékony gazdálkodást mennyiben támogatja a közadatok felhasználását érintő hazai szabályozási keretrendszer, valamint a nemzeti adatvagyon részét képező közadatok egyáltalán hitelesnek és megbízhatónak tekinthetők-e, ezáltal stabil támaszául szolgálnak, avagy sem, a közszféra digitalizációs és mesterségesintelligencia-alapú fejlesztéseit szolgáló törekvésekhez. Az elemzés bemutatja, hogy a nemzeti adatvagyon vonatkozásában miért bír kiemelt jelentőséggel a hiteles és megbízható adatok rendelkezésre állása. Ennek alátámasztásául ismerteti az adatvagyon felhasználásának különböző szintjeit, a mesterséges intelligencia alkalmazásának közszférabeli szerepét, valamint a közadatok hitelességének, illetve megbízhatóságának jelentőségét, kockázatait és kihívásait mind adatvédelmi, mind közpénzügyi szempontból. A bemeneti adatok pontatlansága, megbízhatatlansága ugyanis a megfelelő algoritmus alkalmazása esetén is predesztinálja a hibás eredménytermékek (következtetés, döntés) létrehozását, amely akár közvetlen anyagi kárt is okozhat, mind az állampolgárok, mind az állam számára. Az elemzés szerzői ezért felvetik, hogy paradigmaváltásra van szükség a közszféra adatainak hatékony felhasználását célzó stratégiákban, azon alapvető előfeltétel rögzítésének szükségességével, hogy a nemzeti adatvagyonnak megbízható és hiteles adatokon kell alapulnia.


Kulcsszavak: közszféra, digitalizáció, mesterséges intelligencia, nemzeti adatvagyon, hatékony gazdálkodás, megbízható és hiteles adatok

Jel-kódok: D73, D80, D81, D89, H41, H76, H89, K23, L38, L51, O33, O38

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2021_k_1_3Töltse le a teljes cikket!