2018. december 17. 13:53

Készpénz vagy kártya?

A magyar lakosság fizetési szokásainak feltáró elemzéseVégső Tamás
junior készpénzpolitikai szakértő,
Magyar Nemzeti Bank

Belházyné Illés Ágnes
vezető készpénzpolitikai szakértő,
Magyar Nemzeti Bank

Bódi-Schubert Anikó
főosztályvezető,
Magyar Nemzeti Bank

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2018/4. (p. 455-479.)Összefoglaló: Tanulmányunk elsődleges célja a magyar lakosság fizetési és készpénzhasználati szokásainak bemutatása, valamint annak vizsgálata, hogy ezen szokásokat miként befolyásolja az életkor, a jövedelem, az iskolai végzettség és egyéb szociodemográfiai tényezők. Ehhez kapcsolódóan kiemelten foglalkozunk a háztartások készpénz iránti attitűdjével, illetve szubjektív fizetési preferenciáival is. Kutatásunk egy 1500 fős, reprezentatív lakossági mintán végzett kérdőíves lekérdezésen alapul, ahol lehetséges, ennek tanulságait nemzetközi példákkal is összevetjük. Eredményeink alapján a magyar lakosság egyértelműen készpénzpártinak tekinthető, kiemelten igaz ez az alacsonyabb jövedelműekre és végzettségűekre, a gazdaságilag inaktívakra, valamint a legfiatalabb és legidősebb korosztályokhoz tartozókra. Nem elhanyagolható azok aránya, akik csak kényszerűségből, a fizetési infrastruktúra hiányosságai miatt használnak készpénzt, még többen vannak azonban, akik különféle, jellemzően szubjektív okokból a jövőben sem lennének hajlandóak lemondani a bankjegyek és érmék használatáról. Az indokok között megjelenik például a készpénzes fizetés vélt gyorsasága vagy a jövedelem jobb beoszthatósága, de számottevő a megszokás szerepe is.

Kulcsszavak: pénzforgalom, lakossági fizetési szokások, készpénzhasználat, elektronikus fizetési megoldások

JEL-kódok: D12, D14, E42Töltse le a teljes cikket!