2022. június 28. 11:47

Kína mint a feltörekvő piacok és fejlődő országok szuverénhitelezője

Póra András
egyetemi tanársegéd,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar, Pénzügyek Tanszék

Széplaki Valéria
PhD-hallgató,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2022/2. (p. 201-216.)


Összefoglaló: A tanulmány három fő kérdése: 1. Milyen tendenciák figyelhetők meg a kínai szuverénhitelezésben? 2. Milyen, a nyugatitól eltérő szerződéses feltételrendszerrel zajlik? 3. Milyen javaslatok születtek az ebből fakadó kockázatok mérséklésére, és ezekből mi tűnik megvalósíthatónak? A kutatás a közelmúltban létrehozott adatbázisokra és szabályozói anyagokra támaszkodott. Kína jelenleg a világ legnagyobb szuverénhitelezője. Terjeszkedését már 2008 körül megkezdte, jóval a hivatalos szándék bejelentése előtt. A nyugati mintáktól eltérően számos olyan feltétel található a szerződéseiben, amelyek egy nemzetközi adósságrendezés szempontjából releváns kockázatot jelentenek. Céljuk kettős: erős biztosítékokkal történő profitszerzés, szükség esetén pedig „soft power” befolyásolás. Az „adósságcsapda diplomáciájával” viszont nem él Kína. A szuverénadósság-kezelés esetleges globális reformjához Kína bevonására minden bizonnyal szükség van, de hosszabb távon a kínai hitelezési feltételeknek is enyhülniük kellene.

Kulcsszavak: Kína, szuverénhitelezés, külső adósság, szuveréncsőd, restrukturálás

JEL-kódok: F34, F55, F65, G28, H63

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2022_2_3 


Töltse le a teljes cikket!