2021. június 23. 10:34

Kompetenciák a pénzügyek területén – lakossági felmérés tapasztalatai

Szobonya Réka
tanársegéd,
Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2021/2. (p. 235-253.)


Összefoglaló: A világméretű Covid-járvány idején megnőtt a digitális pénzügyi szolgáltatások alkalmazási gyakorisága, aminek egyik oka lehet a fertőzéstől való félelem, amely mögött nem feltétlenül húzódik körültekintő tájékozódás. Az egyre inkább digitalizálódó pénzpiacon való eligazodáshoz a pénzügyi ismereteken túl elengedhetetlen a termékek igénybevételéhez szükséges eszközök, kompetenciák megléte. A pandémia kitörése előtt, 2019 nyarán lezajlott lakossági felmérésben vizsgáltam a pénzügyek intézésével kapcsolatos digitális kompetenciák szintjét, összefüggéseit a pénzügyi tudásszinttel, az elektronikus pénzügyi szolgáltatások használatával. Kutattam a nemek közötti esetleges eltéréseket a digitális kompetenciák szegmenseiben és összességében, valamint vizsgáltam, hogy a digitális eszközök használata független-e a személyek demográfiai jellemzőitől. Feltételeztem, hogy a kompetenciák területén a nők eredményei nem maradtak el a férfiakétól, viszont a lakhely fejlettségi szintje összefüggésben van a digitális pénzügyi eszközök igénybevételével.

Kulcsszavak: pénzügyi kultúra; digitalizáció, digitális kompetenciák

JEL-kódok: D14; G50; G51; G53

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2021_2_4 


Töltse le a teljes cikket!