2022. január 12. 12:47

Kórházak hatékonysági tartalékainak feltárása DEA-módszerrel

Kucsma Daniella
tanársegéd,
Miskolci Egyetem

Varga Krisztina
PhD, adjunktus,
Miskolci Egyetem

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2021/2. Különszám (p. 73-84.)


Összefoglaló: Tanulmányunkban a magyar egészségügyben kiemelt szerepet betöltő, fekvőbeteg-ellátást nyújtó kórházak relatív hatékonyságának vizsgálatára vállalkozunk. A Magyar Nemzeti Bank 2020-as évi Versenyképességi Jelentése alapján a magyar egészségügyi rendszer számos tartalékkal rendelkezik, és ezen tartalékok felhasználásával a rendszer fenntarthatósága javítható. A 2015–2019 időszakra vonatkozó vizsgálat során kiemelt figyelmet fordítottunk a vizsgált ágazatban elérhető és értelmezhető mutatók meghatározására. Ezen kihívás megválaszolására alkalmas a relatív hatékonyságvizsgálat módszere (DEA). Elemzésünk egységei magyarországi állami fenntartású intézmények, az egyes egységek az összes ágyszám alapján kerültek tipologizálásra. A vizsgálatba azon általános profilú kórházakat vontuk be, amelyek ágyszáma 600 és 1200 db ágy közötti. A program futtatása során kapott eredmények egyértelműen megmutatták, hogy vannak olyan intézmények, amelyek nem működnek olyan hatékonyan, mint a vizsgálatba bevont szervezetek többsége, ugyanakkor a próbavizsgálatok alapján meghatározható gyakorlati alkalmazásához még további kutatások, valamint a mutatószámok pontosítása szükséges.

Kulcsszavak: kórház, hatékonyságvizsgálat, DEA-módszer

JEL-kódok: I14, H11

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2021_k_2_4 


Töltse le a teljes cikket!