2020. február 18. 17:33

Közösségi tulajdonú (nem pénzügyi) gazdasági társaságok fenntarthatóságának vizsgálata

Kocziszky György
a közgazdaságtudomány kandidátusa,
egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Miskolc

Veresné Somosi Mariann
a közgazdaságtudomány kandidátusa,
egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Miskolc

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2020/Különszám (p. 44-76.)Összefoglaló: A közösségi tulajdonú - nem pénzügyi - gazdasági társaságok fontos szerepet töltenek be a fejlett országok gyakorlatával összhangban, hazánk gazdaságában, társadalmi, politikai közhangulatának formálásában. Ennek elsősorban az az oka, hogy olyan vállalatok (például egészségügy, közlekedés, energiaellátás, távfűtés, vízközmű-üzemeltetés stb.) vannak állami, illetve önkormányzati tulajdonban, amelyek stratégiai jelentőségűek, szolgáltatásaik színvonalával, megbízhatóságával, árképzésével alapvetően befolyásolják a társadalmi közhangulatot. Ezért működtetésük hatékonysága, vagyoni helyzetük, foglalkoztatási képességük, termelékenységük, tőkearányos eredményük közép- és hosszabb távú fenntarthatósága hatással van a társadalmi jóllétre. Ez a társadalmi érzékenység fokozott felelősséget ró egyrészt a közösségi tulajdonú vállalatok fenntartóira, tulajdonosi jogaik gyakorlóira másrészt a szervezetek menedzsmentjére. Ezért sem mindegy, hogy ezek a szervezetek hogyan, milyen feltételek mellett tarthatók fenn. Tanulmányukban a szerzők (a témaválasztás indoklását követően) a következőkre keresik a választ. Hogyan definiálható a fenntartható közösségi vállalat? Milyen indikátorok segítségével és hogyan mérhető a közösségi vállalatok fenntarthatósága? Milyen következtetések vonhatók le a mutatók, részindexek, illetve az index változásából?

Kulcsszavak: vállalati életgörbe, közösségi tulajdonú vállalat, kompozit-index, korai figyelmeztető rendszer

JEL-kódok: L32, Q01

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2020_k_1_3Töltse le a teljes cikket!