2021. december 06. 15:07

Mennyire hatékonyak az iskolai évek? A humán tőke és a gazdasági növekedés összefüggésének vizsgálata európai országokban, 2014–2019

Balog Ilona Ida
PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem,
gyakorlati tanár, Károli Gáspár Református Egyetem

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2021/4. (p. 479-493.)


Összefoglaló: Ez a tanulmány a humán tőke és a gazdasági növekedés kölcsönhatásának vizsgálatához kíván hozzájárulni. 2014 és 2019 közötti adatok fényében vizsgálja meg az átlagos elvégzett iskolaévek számával becsült humán tőke értékének és a gazdasági növekedésnek az összefüggését európai országokban. Az adatok negatív kapcsolatot mutatnak e két változó között. Ebben az időszakban a vizsgált keleti országokban a gazdasági növekedés üteme általában magasabb volt, mint a nyugat-európai államokban, míg Magyarországon a gazdasági növekedés magasabb volt annál, amit a vizsgált változók magyarázni tudnak. A negatív összefüggés azt jelzi, hogy Európában az iskolaévek mennyiségi mutatójával mért humán tőke már nem gyorsítja a gazdasági növekedést, szükség van az oktatási rendszerek további reformjára a humán tőke hatékonyabb felhasználása érdekében.

Kulcsszavak: humán tőke, gazdasági növekedés, oktatási hatékonyság

JEL-kódok: E24, N10, N30, O11, O15, O47

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2021_4_1 


Töltse le a teljes cikket!