2022. március 25. 11:46

Mezőgazdasági nyugdíjak finanszírozása az európai kontinensen

Giday András
PhD, a közgazdaságtudományok kandidátusa

Tatay Tibor
PhD, habil. egyetemi docens,
Széchenyi István Egyetem, Gazdasági Elemzések Tanszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2022/1. (p. 82-98.)


Összefoglaló: Európában a mezőgazdaság támogatása egyrészt az élelmiszerellátás biztosítása, másrészt a vidéki életmód fenntarthatósága miatt fontos. Az utóbbi évtizedekben azonban a vidéki lakosságot is érinti a népesség öregedése. Az európai országokban – a mezőgazdasági ágazat sajátosságait figyelembe véve – különböző mezőgazdasági nyugdíjrendszerek jöttek létre. A nyugdíjalapok jellemzően ott kaptak nagyobb súlyt, ahol jelentős volt a kisebb gazdaságok szerepe és teljesen bismarcki típusú volt a nyugdíjrendszer. Általában nem vezettek be ilyet ott, ahol 1990 előtt „kolhozrendszer” működött Kelet-Közép-Európában. Tanulmányunkban a különböző megvalósított formákat vizsgáltuk meg, áttekintettük az utóbbi évtizedekben végbemenő változásokat és feltártuk, hogy az egyes országokban akár 75–85 százalékban is kiegészítették az államok a járulékbefizetéseket a nyugdíjkifizetések biztosításához. Módszertanunk a dokumentumelemzés és az összehasonlító értékelés. Álláspontunk szerint társadalmi, környezeti célokat szem előtt tartva érdemes speciális ágazati szempontú támogatással, életpálya-finanszírozással, illetve nyugdíjakkal arra ösztönözni a gazdákat, hogy kisebb gazdaságokban is tovább folytassák a termelést.

Kulcsszavak: mezőgazdaság, nyugdíjrendszer, államháztartás, fenntartható gazdálkodás

JEL-kódok: J43, H55, Q01

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2022_1_5 


Töltse le a teljes cikket!