2019. március 13. 13:06

Múlt és jövő: az önkormányzati (vagyon) gazdálkodás új útjai az adósságkonszolidációt követően

Fókuszban a megyei jogú városokHegedűs Szilárd
PhD, egyetemi adjunktus,
Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar, Pénzügyi Tanszék,
tudományos kutató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási
Kar, Közpénzügyi Kutatóintézet

Lentner Csaba
egyetemi tanár, intézetvezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar, Közpénzügyi Kutatóintézet

Molnár Petronella
PhD-hallgató, Szent István Egyetem GTK, Doktori Iskola
kutató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar, Közpénzügyi Kutatóintézet

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2019/1. (p. 49-69.)Összefoglaló: A települési önkormányzatok eladósodása világszerte probléma. Magyarországon a rendszerváltozás kezdetétől, de különösen a 2004-es EU-csatlakozás által megnyíló közösségi beruházási források igénybevételéhez saját erőként bemutatásra kerülő banki hitelek és kötvények jelentősen lerontották az önkormányzati rendszer pénzügyi stabilitását. A tanulmány áttekinti az eladósodási folyamat kialakulását és konszolidációját követően - a megyei jogú városok példáján keresztül - a korábban passzív szerepkörű, adósságot halmozó gazdálkodás helyébe lépő stabilitást és kiszámíthatóságot jelentő állami forrásbiztosítást, illetve a fejlesztéspolitika homlokterébe kerülő Modern Városok Programot. További unikuma a dolgozatnak, hogy a megyei jogú városok bevételi struktúrájának és eredményességének, valamint likviditási, tőkeellátottsági helyzetének javulását számszaki mutatókkal is igazolja. A tanulmány legfontosabb eredménye, hogy bemutatja a magyar önkormányzatiság evolúcióját, a szabályozási környezet változását és az intézményrendszerben létrejövő változásokat 2010 óta. A dolgozat empirikus kutatási részében a megyei jogú városok kerülnek górcső alá. Kutatásunk során feltártuk a vagyongazdálkodásra gyakorolt pozitív hatásokat, a kedvezőbbé váló helyzetképet és a fejlesztéspolitika várható alakulását.

Kulcsszavak: önkormányzati gazdálkodás, hatékonyság elemzés, konszolidáció, Modern Városok Program

JEL-kódok: H71, H74, H72, H76Töltse le a teljes cikket!