2016. június 09. 13:53

Munkahelyteremtés nélküli növekedés: a strukturális változások hatása

Martus Bettina Szandra
tudományos segédmunkatárs, Szegedi Tudományegyetem

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2016/2 (p. 248-268.)


ÖSSZEFOGLALÓ: A munkahelyteremtés nélküli növekedés komoly foglalkoztatási szerkezetváltozásra utal az elmúlt három évtizedben. A gazdasági növekedés folyamatos, azonban a munkaszervezéssel, termeléssel és strukturális hatásokkal új rendszerek alakulnak ki, amelyek a foglalkoztatottságot hosszú távon csökkentik. Kimutatható-e a strukturális változások hatása a 2008-as gazdasági válság hatására? Tanulmányomban az Amerikai Egyesült Államok példáján keresztül empirikus adatok segítségével szemléltetem a főbb gazdasági folyamatokat, amelyek hozzájárulnak a munkahelyteremtés nélküli növekedés fennmaradásához. Vizsgálatom a 2001-2014 közötti periódust elemzi negyedéves bontásban, 19 változó segítségével. A változókat a könnyebb elemezhetőség szempontjából főkomponensekbe rendeztem, majd a mesterséges változók válság előtti és válság utáni mediánjait vizsgáltam meg, ezt követően pedig többváltozós regressziós modellt alkalmaztam, amely során egyértelművé vált: az Amerikai Egyesült Államokban a strukturális tényezők jelentős hatással vannak a foglalkoztatási szint és a gazdasági növekedés alakulására.

KULCSSZAVAK: munkahelyteremtés nélküli növekedés, strukturális hatás, foglalkoztatás

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD: E24, E60, J30

Töltse le a teljes cikket!