2022. március 25. 12:15

Szellemi tőkével kapcsolatos közzétételek

Indiai éves jelentésekből gyűjtött bizonyítékok


Soumya Singhal
kutató,
Amity College of Commerce and Finance, Amity University, Noida, India

Seema Gupta
PhD, professzor,
Amity College of Commerce and Finance, Amity University, Noida, India

Vijay Kumar Gupta
PhD professzor,
Indian Institute of Management, Indore, India

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2022/1. (p. 115-129.)


Összefoglaló: A gazdaságnak a gyártásalapú gazdaságtól a tudásalapú gazdaság felé történő elmozdulása felértékelte a szellemi tőke fontosságát az üzleti érték létrehozásának folyamatában. Bár az integrált jelentésekben kimutatják a szellemi tőkét, a hagyományos pénzügyi beszámolók korlátozott információkat közölnek róla. Tanulmányunk a szellemi tőkével kapcsolatos közzétételeknek az indiai cégeknél tapasztalható mértékét, valamint az érdekeltek elvárásai és az iparági közzétételi eljárások között fennálló szakadékot vizsgálja. E célból tartalomelemzést végeztünk a Bombay Értéktőzsdén jegyzett 30 nempénzügyi cégből álló mintán a 2019–2020 közötti időszakra olyan módon, hogy korábbi tanulmányok alapján összeállítottunk egy 42 tételből álló közzétételi indexet a szellemi tőke három kategóriájában, nevezetesen a strukturális tőke, a kapcsolati tőke és a humán tőke alatt. Az eredmények azt mutatták, hogy a szellemi tőkével kapcsolatos közzétételek az indiai cégeknél általában véve csekély mértékűek. A vállalatok a szellemi tőkével kapcsolatos tételek mindössze 42 százalékát teszik közzé. Megállapítottuk továbbá, hogy a legtöbb vállalat a strukturális tőkéről tesz közzé adatokat, míg a humán tőkével kapcsolatos közzétételek minimális pontszámot értek el. Az eredmények azt jelzik, hogy ki kell dolgozni az immateriális javaknak az indiai vállalatok éves beszámolóiban történő feltüntetésének megfelelő keretét.

Kulcsszavak: tartalomelemzés, szellemi tőke, közzétételi index, kapcsolati tőke

JEL-kódok: G31, G39, M41

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2022_1_7 


Töltse le a teljes cikket!