2016. június 09. 13:36

Szempontok az állammenedzsment megújításához

Fókuszban az állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok irányításaDomokos László
elnök, Állami Számvevőszék


Várpalotai Viktor
PhD, közgazdász, számvevő, Állami Számvevőszék

Jakovác Katalin
közgazdász, számvevő, Állami Számvevőszék

Németh Erzsébet
egyetemi tanár, felügyeleti vezető, Metropolitan Egyetem, Állami Számvevőszék

Makkai Mária
felügyeleti vezető, Állami Számvevőszék

Horváth Margit
felügyeleti vezető, Állami Számvevőszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2016/2 (p. 185-204.)


ÖSSZEFOGLALÓ: Az állammenedzsment egyik kulcsfontosságú területe az állami és önkormányzati, összefoglalóan köztulajdonú gazdasági társaságok irányítása. A nemzetközi szakirodalom áttekintésével azonosítottuk a jól irányított köztulajdonú vállalatok kulcstényezőit. A köztulajdonú gazdasági társaságok irányítására vonatkozó hatályos jogszabályok jogi elemzésével megállapítottuk, hogy a jogszabályok olyan irányítási kereteket biztosítanak, amelyek összhangban vannak a nemzetközi ajánlásokkal. Ugyanakkor a 2011-2015. közötti időszakban nyilvánosságra hozott, az állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzési tapasztalatait bemutató 113 számvevőszéki jelentés összehasonlító elemzésével alapvető és visszatérő, súlyos közpénzügyi következményeket eredményező irányítási problémákat tártunk fel, mint például a teljesítménykövetelmények, tervezés, önköltségszámítás és tulajdonosi ellenőrzés hiányát, hiányosságát. A rendszerszintű problémák orvoslására részletes ajánlásokat fogalmaztunk meg a köztulajdonú vállalatok tulajdonosi joggyakorlói, a felügyelőbizottságai és a menedzsmentjei számára.

KULCSSZAVAK: állammenedzsment, állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, vállalatirányítás, portfóliókezelés

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD: G34, G38, H11, H30, M10

Töltse le a teljes cikket!