2022. március 25. 10:57

Tanárok pénzügyi kultúrája

Németh Erzsébet
PhD habil., egyetemi tanár, igazgató,
Budapesti Metropolitan Egyetem, Állami Számvevőszék

Béres Dániel
PhD, főiskolai docens,
Budapesti Metropolitan Egyetem

Huzdik Katalin
PhD, egyetemi docens,
Budapesti Metropolitan Egyetem

Deák-Zsótér Boglárka
PhD, adjunktus,
Budapesti Corvinus Egyetem

Mészáros Aranka
PhD, egyetemi docens,
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2022/1. (p. 7-32.)


Összefoglaló: A kutatás célja a különböző szakon oktató pedagógusok (N=752) pénzügyi ismereteinek, attitűdjeinek, magabiztosságának, viselkedésének és motivációinak feltárása. A felmérés különösen fontos, mivel az ő tudásuk, attitűdjük és viselkedésük hatással van az általuk oktatott diákok pénzügyi tudatosságára. Az eredmények a feltételezettnél magasabb szintű pénzügyi tudást jeleznek, feltárva, hogy a tanárok pénzügyi tájékozottsága magasabb szintű, mint a felsőoktatásban tanuló hallgatóké. A megkérdezettek 86 százalékának van megtakarítása, amit bankbetétek mellett, állampapírban, illetve egyéb, összetettebb megtakarítási formákban tartanak, ez magas szintű pénzügyi tudatosságra és bevonódásra utal. A tanárok saját pénzügyi tudásukat magasra értékelik, ezzel együtt a felsőoktatásban tanulókhoz hasonlóan kockázatkerülők. Túlnyomó többségük fontosnak tartja a pénzügyi kultúra iskolai fejlesztését. A pénzügyikultúra-képzéseknek mérhetően pozitív hatása van a résztvevők tudásszintjére. A kutatás eredményei alapján érdemes tehát a tanárok pénzügyi tudatosságára és motivációjára építve alakítani a tanterveket és a követelményrendszert.

Kulcsszavak: pénzügyi kultúra, kutatás, tanárok, összehasonlító elemzés

JEL-kódok: A13, D12, G53, I22

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2022_1_1 


Töltse le a teljes cikket!