2021. június 23. 10:40

Vállalati fúziók engedélyezése Magyarországon

Rigó Csaba Balázs
elnök,
Gazdasági Versenyhivatal

Tóth András
PhD, tanszékvezető, egyetemi docens,
Károli Gáspár Református Egyetem, Állam-és Jogtudományi Kar,
Infokommunikációs jogi tanszék

Bodócsi András
versenytanácsi szakértő,
Gazdasági Versenyhivatal

Buránszki Judit
irodavezető,
Gazdasági Versenyhivatal

Dudra Attila
versenytanácstag,
Gazdasági Versenyhivatal

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2021/2. (p. 254-275.)


Összefoglaló: Jelen tanulmány az eddigi legátfogóbb kutatás eredményeit mutatja be, amely a rendszerváltozással egyidős, 30 éves magyar fúzióengedélyezéssel kapcsolatban valaha született. A kutatás célja elsősorban az volt, hogy a magyarországi fúziók (vagy összefonódások) engedélyezésének elmúlt évtizedben elindult fejlesztését és annak közértéket képező hozadékait a szélesebb szakmai nyilvánosság elé tárja. A legfontosabb eredmény, hogy a 2010. évi adatokhoz képest a részletesebb elemzést igénylő fúziós eljárások átlagos ügyintézési ideje 2020-ra 62 százalékkal, a verseny szempontjából aggálymentes fúziókat vizsgáló ügyek elintézési ideje 82,5 százalékkal csökkent. A kutatás feltárta, hogy mára a Gazdasági Versenyhivatal fúziók kapcsán történő piaci beavatkozásainak harmada verbális formában történik. A kutatás a hatóság rendelkezésére álló adatok feldolgozásának és elemzésének módszertanával készült.

Kulcsszavak: versenyjog, összefonódás, fúziós trendek, közigazgatási eljárás, engedélyezés

JEL-kódok: G34, K42, K49

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2021_2_5 


Töltse le a teljes cikket!