2020. március 15. 16:16

Véget ér-e a számolni tudók felelőssége a határhasznok határánál?

Reflexió Mihályi Péter: A gyermekvállalás határhasznai és határköltségei című cikkérePulay Gyula
egyetemi docens, intézeti tanszékvezető, Miskolci Egyetem,
számvevő igazgató, Állami Számvevőszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2020/1. (p. 23-28.)Összefoglaló: Mihályi Péter a Pénzügyi Szemle 2019. 4. számában megjelent cikkében matematikai modellek felállításával amellett érvel, hogy Magyarországon a népességfogyás és az elöregedés nemzeti keretek között számottevően nem enyhíthető, akármilyen nagy pénzösszeggel is próbálja az állam csökkenteni a gyermekvállalás egyéni költségeit. Ezzel szemben a jelen cikk egyrészt arra mutat rá, hogy a vágyott és a ténylegesen vállalt gyermekszám közötti különbség mérséklésére és ezáltal a termékenységi ráta érzékelhető növelésére van reális lehetőség. Másrészt a cikk több olyan tényezőt (külföldre vándorlás, gyermektelenek magas aránya) is felsorakoztat, amelyeket a gyermekvállalás egyéni hasznosságát bemutató modell megalkotásánál indokolt lenne figyelembe venni, és ezáltal a családoknak is további szempontokat adni gyermekvállalási döntéseik meghozatalához.

Kulcsszavak: népességfogyás, gyermekvállalás

JEL-kódok: J13, J22, J24

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2020_1_2Töltse le a teljes cikket!