2021. március 30. 10:01

W-kilábalás a koronavírusjárvány két hullámában

Molnár Dániel
makrogazdasági elemző, Századvég Gazdaságkutató Zrt.,
Phd-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Horváth Diána
makrogazdasági elemző, Századvég Gazdaságkutató Zrt.,
Phd-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Regős Gábor
makrogazdasági üzletágvezető,
Századvég Gazdaságkutató Zrt

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2021/1. (p. 66-87.)Összefoglaló: Tanulmányunk célja a makrogazdasági adatok, valamint lakossági és vállalati felmérés segítségével annak vizsgálata, hogy a koronavírus-válság lefolyása hogyan zajlott egyes területeken. Eredményeink szerint a vírus a különböző ágazatokat eltérő mértékben érintette: míg egyes ágazatokat gyors kilábalás, addig másokat elhúzódó válság jellemzett. A koronavírus őszi, második hulláma szintén visszaesést eredményezett a gazdasági adatokban, azonban ennek mértéke elmaradt a tavaszi első hullámban tapasztalttól. Összességében a válság lefolyása W-alakúnak tekinthető, bár egyes szempontok, illetve ágazatok ettől eltérő képet mutatnak. A vírushelyzet enyhülésével azonban a gazdaságpolitika fontos feladata lesz annak elérése, hogy a W utolsó szára meredek legyen, azaz a magyar gazdaság vissza tudjon térni a korábbi növekedési pályájához. Ehhez elengedhetetlen a korlátozások feloldása - hogy a lakossági fogyasztás ismét a növekedés motorjává válhasson -, illetve a vállalatok beruházási hajlandóságának a növelése.

Kulcsszavak: koronavírus, gazdasági válság, gazdasági kilátások, válsághullámok

Jel-kódok: E60, E61, H12, I15

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2021_1_4Töltse le a teljes cikket!