2021. december 15. 11:57

66. évfolyam, 2021/4. szám

FÓKUSZ - Humán tőke és gazdasági fejlődés

Balog Ilona Ida: Mennyire hatékonyak az iskolai évek? A humán tőke és a gazdasági növekedés összefüggésének vizsgálata európai országokban, 2014–2019

Lentner Csaba - Horbulák Zsolt: A gyermekvállalási és családtámogatási rendszer egyes állampénzügyi szegmensei Szlovákiában

Lovászy László Gábor: Új sikerrecept egy bizonytalan világban
Parragh Bianka, Kis Norbert (szerk.): Az ösztönző állam válságkezelése I.
A koronavírus-válság kezelésének első eredményei című könyvről 

Tanulmányok

Csoma Róbert: A reálkonvergencia 50 éve – nyersanyagfüggőség és adóparadicsomok nélkül 

Serkan Samut - Rahmi Yamak: Befolyásolta-e a Covid–19-járvány a kriptovaluták kereskedési volumene és hozamvolatilitása közötti kapcsolatot?

Vincent Chakunda - Canicio Dzingirai - Arthur Chikerema: A zimbabwei kormányközi költségvetés-kiegyenlítés modellezése. Úton a vertikális és horizontális költségvetési egyensúlytalanságok megszüntetése felé

Emin Efecan Aktaş: A korrupció dinamikus hatásai az államháztartás végső fogyasztási kiadásaira, bizonyítékok az OECD-országokból

Sabeeh Ullah - Zia Muhammad - Rauf Gul: A Kínai–Pakisztáni Gazdasági Folyosó keretében megvalósuló kínai tőkebefektetés hatása a pakisztáni bankok teljesítményére

Szakirodalmi Szemle

Kutasi Gábor: Damoklész kardja továbbra is az euró felett lebeg
Benczes István: Válság és válságrendezés a Gazdásági és Monetáris Unióban
című könyvről