2016. október 06. 13:09

LVI. évfolyam, 2011/3. szám


FÓKUSZBAN A KÖZPÉNZÜGYEK


DOMOKOS LÁSZLÓ: Hitelesség és rugalmasság

KOLOZSI PÁL PÉTERA 2012. évi költségvetés makrogazdasági környezetét meghatározó tényezők

SIMOR ANDRÁSA 2012. évi költségvetés makrogazdasági és intézményi összefüggései

KOCZISZKY GYÖRGYMegállítható-e a területi diszparitások növekedési üteme?

PULAY GYULA: Az Állami Számvevőszék felkészülése a költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzésére

GÉM ERZSÉBETA belső kereslet és a banki hitelezés alakulása

INOTAI ANDRÁSVálság után?

TÓTH ISTVÁN GYÖRGYJövedelemeloszlás, társadalmikohézió és értékszerkezet


SZAKMAI KITEKINTŐ -
KÖNYVEKRŐL


A virtuális pénzvilág alkonya?

BOTOS BALÁZS: Az iparpolitika metamorfózisa

(Lentner Csaba)

Egy fájóan aktuális kérdés

HUFF ENDRE BÉLA: Etikai kontroll az államháztartás és a közpénzügyek tervezésében,  vitelében, ellenőrzésében

(Kolozsi Pál Péter)


KONFERENCIABESZÁMOLÓ


KOVÁCS OLIVÉRFöldobott kő? Tények és tendenciák a XXI. században