2016. október 06. 15:01

LVII. évfolyam, 2012/1. szám


A felelős szerkesztő előszava

FÓKUSZBAN A VÁLSÁGKEZELÉS ÉS A FEJLŐDÉS FENNTARTHATÓSÁGA

KOVÁCS ÁRPÁD - HALMOSI PÉTERAzonosságok és különbségek az európai válságkezelésben

KISS GÁBOR DÁVID - KOSZTOPULOSZ ANDREÁSZA pénz- és tőkepiaci válság hatása a monetáris politika mozgásterére Kelet-Közép-Európában

FARKAS BEÁTAA világgazdasági válság hatása az Európai Unió régi és új kohéziós tagállamaiban

VOSZKA ÉVA: Európai versenyszabályozás - átmeneti vagy tartós változások?


TANULMÁNYOK

NAGY MARIANNAAz állami ellenőrzés kérdőjelei, szabályos és szabálytalan a közigazgatásban

RÉVÉSZ T. MIHÁLY: Az Állami Számvevőszék felállítása és működésének kezdetei

P. KISS GÁBOR - SZEMERE RÓBERTA visegrádi országok állami újraelosztásának és funkcionális kiadási szerkezetének összehasonlítása


DISPUTA

BOTOS KATALIN: Mentsük meg a kapitalizmust a kapitalistáktól!


SZAKIRODALMI SZEMLE -
KÖNYVISMERTETÉS


Így látja Giday Zoltán

BÁGER GUSZTÁVMagyarország integrációja a nemzetközi pénzügyi intézményekbe

(Giday Zoltán)

Így látja Pásztor Sára

BÁGER GUSZTÁVMagyarország integrációja a nemzetközi pénzügyi intézményekbe

(Pásztor Sára)

KOPÁTSY SÁNDOR: Új Közgazdaságtan

(Béres Dániel)