Call for Papers!

A szerkesztőbizottság döntése alapján a Pénzügyi Szemle 2022-ben a következő területeket helyezi fókuszba:

  1.  Hiányjelenségek, logisztika és ellátási láncok
  2. Energetika: ellátásbiztonság, környezeti fenntarthatóság és versenyképes ár
  3. Konszolidáció és válságkezelés COVID-19 után
  4. Az atipikus audit és döntéshozatali feedback folyamata, a teljesítményellenőrzés kihívásai, nemzetközi gyakorlatok
Tervezett különszámok 2022-ben

  1. Digitális jegybankpénz, a pénz jelene és jövője
  2. Fenntartható gazdaságpolitikai modell (intézményi közgazdaságpolitika, ENSZ SDG célok, új aktív állam)
Amennyiben a fenti témákban vagy egyéb, a lap számára releváns, tudományos sztenderdeknek megfelelő tanulmánnyal, friss kutatási eredménnyel rendelkezik, úgy várjuk jelentkezését.

Jelentkezését a szemle@asz.hu email címre tudja elküldeni, illetve személyesen a Pénzügyi Szemle titkárságán keresztül a 06-1-484-9117 telefonszámon tudja megtenni.

Ahhoz, hogy a cikk az adott lapszámban megjelenjen, a lapszámot pedig időben kiadhassuk, a cikkeket legkésőbb a megjelenés előtt másfél hónappal meg kell kapnunk, így elkészülhet a lektorálás, szerkesztés, fordítás. Az év során a második lapszám esetében május 15-ig, a harmadik lapszám esetében augusztus 15-ig és a negyedik lapszám esetében november 15-ig számítunk a tanulmányok beérkezésére.

A fókusztanulmányok terjedelme legfeljebb 40 000 karakter, amitől indokolt esetben maximum 5000 karakterrel eltérhetünk. Részletes szerzői útmutató a /penzugyi-szemle-folyoirat/szerzoi-utmutato címen található.


                                             Dr. Windisch László                                               Dr. Hornyik Zsuzsanna
                                      a szerkesztőbizottság elnöke                               felelős szerkesztő (megbízott)