Call for Papers!


A szerkesztőbizottság döntése alapján a Pénzügyi Szemle 2021-ben a következő területeket helyezi fókuszba:
  1. A járvány és a védekezés társadalmi, gazdasági és pénzügyi implikációi, mi változik a járvány után?
  2. Digitális kor közgazdaságtana. Az információ- biztonság és kontroll gazdasági dimenziói;
  3. Stratégiai nemzetgazdasági ágazatok válságállósága, fenntarthatósága és versenyképessége;
  4. Az egyensúly megbomlása, az egyensúllyal kapcsolatos közgazdasági gondolkodás változása, miképp és mikor térhet vissza az egyensúlyi pályára a gazdaság;
  5. EU források felhasználása. Az EU 2021-27 időszakra vonatkozó, hosszú távú költségvetési helyreállítási csomagja
Tervezett különszámok 2021-2022-ben
  1. Digitalizáció;
  2. Mérési módszerek, teljesítmény értékelés, kockázat-, változás- és teljesítménymenedzsment az állami szektorban
  3. Belső kontroll
Amennyiben a fenti témákban vagy egyéb, a lap számára releváns, tudományos sztenderdeknek megfelelő tanulmánnyal, friss kutatási eredménnyel rendelkezik, úgy várjuk jelentkezését.

Jelentkezését a szemle@asz.hu email címre tudja elküldeni, illetve személyesen a Pénzügyi Szemle titkárságán keresztül a 06-1-484-9117 telefonszámon tudja megtenni.

Ahhoz, hogy a cikk az adott lapszámban megjelenjen, a lapszámot pedig időben kiadhassuk, a cikkeket legkésőbb a megjelenés előtt másfél hónappal meg kell kapnunk, így elkészülhet a lektorálás, szerkesztés, fordítás. Az év során a második lapszám esetében május 15-ig, a harmadik lapszám esetében augusztus 15-ig és a negyedik lapszám esetében november 15-ig számítunk a tanulmányok beérkezésére.

A fókusztanulmányok terjedelme legfeljebb 40 000 karakter, amitől indokolt esetben maximum 10 000 karakterrel eltérhetünk. Részletes szerzői útmutató a /penzugyi-szemle-folyoirat/szerzoi-utmutato címen található.


Domokos László, PhD                                   Prof. Dr. Németh Erzsébet
a szerkesztőbizottság elnöke                                     felelős szerkesztő