2017. május 03. 8:30

A fenntartható bioüzemanyagokat vizsgálta az Európai Számvevőszék

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 2020-ra a közlekedésben a megújuló forrásokból származó energia részaránya az ágazat teljes energiafogyasztásának legalább 10 százaléka legyen. Az Európai Számvevőszék különjelentésében arra a következtetésre jutott, hogy a Bizottság elismerési eljárásának és az önkéntes rendszerek ezt követő felügyeletének hiányosságai miatt a bioüzemanyagok fenntarthatóságának uniós tanúsítási rendszere nem teljesen megbízható. A közlekedésre vonatkozó 10 százalékos cél elérése tekintetében a számvevők azt tapasztalták, hogy ezeket a statisztikai adatokat túlbecsülhetik, mivel a tagállamok fenntarthatóként jelenthetnek be olyan bioüzemanyagokat, amelyeknek fenntarthatóságát nem ellenőrizték. Cikkünkben az Európai Számvevőszék különjelentését mutatjuk be.


A megújuló energiaforrásokról szóló irányelv megköveteli mindegyik tagállamtól annak biztosítását, hogy a megújuló energiaforrásokból előállított energiának a közlekedés valamennyi formájában felhasznált részaránya 2020-ban a közlekedési célra felhasznált végső energiafogyasztás legalább 10%-a legyen. A gyakorlatban, a technikai fejlődés jelenlegi állásának, valamint az alternatív energiák közlekedésben való felhasználási lehetőségeinek figyelembevételével, a 10%-os cél kizárólag a bioüzemanyagok jelentős mértékű felhasználásával érhető el - hangsúlyozza az Európai Számvevőszék "A fenntartható bioüzemanyagok tanúsítására szolgáló uniós rendszer" című különjelentésében.

A bioüzemanyagok kevesebb üvegházhatást okozó gázt (ÜHG), különösen szén-dioxidot (CO2) bocsátanak ki, mint a fosszilis üzemanyagok, mivel az égés során felszabaduló szén mennyisége megegyezik a forrásnövények növekedése során lekötött mennyiséggel. Ám a bioüzemanyagok - mint a megújuló energia forrásai - fenntarthatóságát rontják a földhasználatban bekövetkező változások által előidézett további kibocsátások.

Annak érdekében, hogy az Unió piacán forgalomba hozott bioüzemanyagok fenntarthatóak legyenek, a megújuló energiaforrásokról szóló irányelv (RED) számos, a gazdasági szereplők által teljesítendő fenntarthatósági kritériumot határoz meg. Ezenkívül a tagállamok csak a fenntarthatóként tanúsított bioüzemanyagokat vehetik figyelembe a 10%-os közlekedési cél elérése szempontjából. Az EU piacain forgalomba hozott bioüzemanyagok többségének fenntarthatóságát a Bizottság által elismert önkéntes rendszerek tanúsítják. Az elismerési határozatok öt évig érvényesek, és a rendszer tanúsítási eljárásának pozitív kimenetelét követően kerülnek kibocsátásra.

A számvevőszéki ellenőrzés a következő kérdést vizsgálta: "A Bizottság és a tagállamok megbízható tanúsítási rendszert állítottak fel a fenntartható bioüzemanyagok ellenőrzéséhez?" A számvevők arra a következtetésre jutottak, hogy a Bizottság elismerési eljárásának és az önkéntes rendszerek ezt követő felügyeletének hiányosságai miatt a bioüzemanyagok fenntarthatóságának uniós tanúsítási rendszere nem teljesen megbízható.

Megállapítások, észrevételek, következtetések

A számvevők megállapították, hogy az önkéntes rendszerek elismerésének alapjául szolgáló, a Bizottság által lefolytatott értékelések nem fednek le megfelelően néhány fontos, a tanúsított bioüzemanyagok fenntarthatóságának biztosításához szükséges szempontot. A Bizottság például nem követeli meg az önkéntes rendszerektől annak ellenőrzését, hogy az általuk tanúsított bioüzemanyag-gyártás nem idézi-e elő hátrányos társadalmi-gazdasági hatások - mint például földhasználati konfliktusok, kényszer- és gyermekmunka, a mezőgazdasági termelők rossz munkakörülményei, az egészséget és a biztonságot fenyegető veszélyek - bekövetkezésének kockázatát. Ez az ellenőrzés továbbá a közvetett földhasználat-változásoknak a bioüzemanyagok fenntarthatóságára gyakorolt hatásaira sem terjed ki. Bár köztudottak a közvetett földhasználat-változás hatásainak felmérése során jelentkező technikai nehézségek, ennek az információnak a hiánya veszélyezteti a fenntarthatóság uniós tanúsítási rendszerének alkalmasságát.

Ezenkívül a Bizottság elismert olyan önkéntes rendszereket is, amelyek nem rendelkeznek megfelelő eljárásokkal annak ellenőrzésére, hogy az a hulladék, amelyből a bioüzemanyagot előállítják, valóban hulladék volt-e, vagy hogy - amint ezt a RED-irányelv megköveteli - az Európai Unióban előállított bioüzemanyag-alapanyagok megfelelnek-e az uniós agrár-környezetvédelmi követelményeknek.

 

 

Néhány elismert rendszer nem volt eléggé átlátható, vagy olyan irányítási struktúrával rendelkezett, amely csak kevés gazdasági szereplő képviselőiből állt, ami növelte az összeférhetetlenség kockázatát és megakadályozta a többi érdekelt féllel folytatott hatékony kommunikációt.

A Bizottság nem felügyeli az elismert önkéntes rendszerek működését. Mivel az elismerési határozatokat a tanúsítási eljárások dokumentumainak áttekintése alapján hozzák meg, a felügyelet hiánya azt jelenti, hogy a Bizottság nem tud meggyőződni arról, hogy az önkéntes rendszerek valóban alkalmazzák-e az elismeréshez benyújtott tanúsítási szabványokat. Ezenkívül a Bizottságnak nincsenek eszközei arra, hogy feltárja az önkéntes rendszer szabályainak bejelentett megsértését, mivel nem létezik konkrét panaszkezelési rendszer, és a Bizottság nem ellenőrzi, hogy a közvetlenül az önkéntes rendszerekhez címzett panaszokat a rendszerek megfelelően kezelik-e.

Ami a 10%-os közlekedési cél elérését illeti, a tagállamok felelőssége annak biztosítása, hogy a fenntartható bioüzemanyagokról szóló, a Bizottsághoz benyújtott statisztikai adatok megbízatóak legyenek. Azt tapasztaltuk, hogy ezeket a statisztikai adatokat túlbecsülhetik, mivel a tagállamok fenntarthatóként jelenthetnek be olyan bioüzemanyagokat, amelyeknek fenntarthatóságát nem ellenőrizték. Problémák voltak továbbá a tagállamok által szolgáltatott adatok összehasonlíthatóságával is.

Ajánlások

Az ellenőrzési észrevételek alapján a Számvevőszék a következő ajánlásokat fogalmazza meg:

1. A jövőbeni elismerések esetében a Bizottság vizsgálja meg alaposabban az önkéntes rendszereket annak biztosítása érdekében, hogy a rendszerek:

- értékeljék, hogy a tanúsított bioüzemanyagok előállítása milyen mértékben idézi elő negatív társadalmi-gazdasági hatások és közvetett földhasználat-változások bekövetkeztének kockázatát. Ebből a célból a Bizottság követelje meg az önkéntes rendszerektől, hogy évente nyújtsanak be jelentést tanúsítási tevékenységeik alapján a fentiekben említett kockázatra vonatkozó releváns információkról;

- eredményesen ellenőrizzék, hogy az uniós bioüzemanyagalapanyag-termelők teljesítik-e az uniós agrárkörnyezetvédelmi előírásokat;

- megfelelően igazolják a bioüzemanyagok előállításához felhasznált hulladékok vagy maradékanyagok eredetét.

2. A jövőbeni elismeréseknél a Bizottság mérje fel, hogy az önkéntes rendszerek irányítása csökkenti-e az összeférhetetlenség kockázatát, és követelje meg, hogy az önkéntes rendszerek gondoskodjanak az átláthatóságról.

3. A Bizottság gyakoroljon felügyeletet az elismert önkéntes rendszerek fölött a következő módon:

- annak ellenőrzésével, hogy a rendszerek tanúsítási műveletei megfelelnek-e az elismertetéshez benyújtott szabványoknak;

- annak megkövetelésével, hogy az önkéntes rendszerek átlátható panaszkezelési rendszert hozzanak létre.

4. A Bizottság tegyen javaslatot arra, hogy a tagállamok támasszák alá statisztikai adataikat az adatszolgáltatásukban szereplő bioüzemanyag-mennyiségek megbízhatóságára vonatkozó bizonyítékokkal.

5. A fenntartható üzemanyagokra vonatkozó statisztikai adatok összehasonlíthatósága, valamint a fejlett bioüzemanyagokra vonatkozó adatok megbízhatóságának javítása érdekében a Bizottság tegyen javaslatot a tagállamok számára a hulladékok meghatározásának összehangolására.


Az eredeti jelentés ide kattintva érhető el.