A koronavírus-válság, a fenntartható fejlődés és az ösztönző állam modellje

A koronavírus-válság és a fenntartható fejlődés kihívásai szükségessé teszik az ösztönzőállam-modell hatékony működését. Jelen tanulmány e cél elérését szolgáló kutatásnak a "filozófiáját", irányait és első eredményeit mutatja be. Szemléletünkben a pénzügyi és etikai ösztönzők piaci szereplőkre gyakorolt pozitív és negatív szinergia hatásainak vizsgálatával eljuthatunk az ösztönző állam céljainak a megvalósulásához. E szemlélet és a kapcsolódó hatáselemzés alapján megállapítható, hogy Magyarország válságkezelése 2020. júniusban a leghatékonyabbnak, októberben pedig a harmadik leghatékonyabbnak bizonyult az Európai Unióban. Kutatásunk másik fő iránya a fenntartható fejlődés jelenleginél sokoldalúbb, a pénzügyi fenntarthatósággal kiegészített négydimenziós modellel történő megalapozása, kiemelt figyelemmel a fenntartható fejlődés és a versenyképesség szoros összefüggésrendszerére. E modellben, kiemelten annak dinamizálásában meghatározók a globálisan érvényesülő megatrendek és az ENSZ fenntartható fejlődési céljai eléréséhez hozzájáruló hazai eredményeink. (Pénzügyi Szemle 2020/2. Különszám)

Báger Gusztáv - Parragh Bianka

Az állami funkciókból és az állami feladatokból kiinduló kutatási programok megvalósításának rövid távú eredményei lehetnek a gazdaság- és szakpolitikák számára tett jobbítási (reform) javaslatok, közép- és hosszú távon pedig a különféle stratégiák kidolgozása vagy a kidolgozásukhoz történő érdemi hozzájárulás lehet. Közülük mindkét eredményt egyformán fontosnak tartjuk, azonban természetes, hogy a kutatás első fázisaiban inkább a rövid távon hasznosítható eredményekre, a hosszabb távúakra pedig csak később lehet számítani.

Mindkét eset, különösen a stratégiák kidolgozása számára a következő közös kiindulópontokat szükséges szem előtt tartani.

Annak bemutatását, hogy mik fémjelzik az ország tízéves gazdasági sikereit, azt miként tudtuk elérni a nagy globális és regionális átalakulások közepette; melyek azok a reformfordulatok, amelyek kiemelkedő szerepet játszottak a gazdasági és társadalmi teljesítmény növelésében.

Kiemelendő, hogy a gazdasági tevékenységben annak ellenére erősödtek a patrióta vonások, hogy a magyar gazdaság nemzetközi vonatkozásban az egyik legnyitottabb és a világgazdaságba leginkább integrált piacgazdaság. Esetünk is igazolja Polányi Károly véleményét, amely szerint egy szélsőségesen liberális projekt vezet a gyakorlatban legmesszebbre az állam gazdasági beavatkozásában.

Korunk kibontakozó megatrendjeihez történő alkalmazkodás feladatát úgy szükséges megoldanunk, hogy megvalósuljon a magyar gazdaság hosszú távon fenntartható fejlődési pályára állítása.

A gazdaságfejlesztési feladatok megoldása mellett nélkülözhetetlen a társadalmi innovációs folyamatok elindítása, majd azok felgyorsítása is.

A koronavírus-válság, a fenntartható fejlődés és az ösztönző állam modellje

Ami a közép- és hosszú távú stratégiák kidolgozását illeti, ezek köre egy állami feladatcsoporttól (például az állami vállalatok menedzsmentjének minőségirányításától vagy az űripar kifejlesztésétől) az állami funkciókon (például a gazdaság versenyképességének javításán) keresztül egészen az átfogó országstratégiákig (például a hosszú távú fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés feltételeinek és pályáinak kidolgozásáig) terjedhet.

Az interdiszciplináris szemléletű kutatásokkal megalapozott közgazdasági és társadalmi tartalmú stratégiák alkotására mind ez ideig kevés példát találunk hazánkban. Az ilyen stratégiák elsősorban a fenntartható fejlődés különböző témaköreiben készültek az Országgyűlés kezdeményezésére. Újabban a Magyar Nemzeti Bank dolgozott ki és tett közzé nagy jelentőségű stratégiákat a fejlett EU-tagországok fejlesztési színvonalához történő gazdasági felzárkózás pályáiról és a fenntartható fejlődéshez szükséges feltételekről.

...

Báger Gusztáv és Parragh Bianka a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagjai

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.