A közszféra intézményi tényezőinek hatása az exportra az OECD-országokban

Mint ismeretes, az export kedvező gazdasági jelenség, amelynek növelésére törekszenek minden országban. A tanulmány a közszféra intézményi tényezőinek exportra gyakorolt hatását vizsgálja az OECD 36 országában, a 2002-2018 közötti időszakra vonatkozóan. A vizsgálat során négy különböző modellt hoztak létre, és az exportot minden modellben függő változóként határozták meg. Az első modell szerint negatív összefüggés van a korrupciókontroll és az export között. A második modellben szintén negatív összefüggést találtak a szabályozás minősége és az export között. A harmadik modellben megfigyelhető, hogy pozitív kapcsolat van a politikai stabilitás és az export között. A negyedik - a jogállamiság exportra gyakorolt hatásait vizsgáló - modellben nem volt statisztikailag szignifikáns kapcsolat a változók között. (Pénzügyi Szemle 2021/1.)

 

Alper Ozmen - Tufan Saritas

A jelen tanulmányban a 2002-2018 közötti időszakra vonatkozóan 36 OECD-ország összefüggésében, paneladatok elemzésével vizsgáltuk a korrupciókontrollnak, a politikai stabilitásnak, a szabályozási minőségnek és a jogállamiságnak az exportra gyakorolt hatásait, azzal, hogy ezek a tényezők a közszférát befolyásoló intézményi tényezők közé tartoznak.

A vizsgálat során négy különböző modellt hoztunk létre, és az export minden modellben függő változóként került meghatározásra.

...

Alper Ozmen az Eskisehir Osmangazi University egyetemi docense, Tufan Saritas a Karaman Mehmetbey University egyetemi adjunktusa

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.