A nyugdíjrendszer fenntarthatósága, kockázatok és lehetőségek

Minden tényező változatlansága mellett 2060-ra 10 aktív korúra 6 nyugdíjas fog jutni. Ez kockázatot jelent a nyugdíjak fenntarthatósága szempontjából. Tanulmányunk a nyugdíjrendszer fenntarthatóságára ható tényezők beazonosítása érdekében feldolgozta a népmozgalmi, gazdasági és foglalkoztatási statisztikákat, elemezte a népesedésre, foglalkoztatásra ható tényezőket és a nyugdíjkassza várható alakulását. Eredményeink rámutatnak, hogy a szülőképes korú nők számának csökkenése miatt, még mérsékelt termékenységnövekedés mellett is csökken a születések száma, így a családpolitikai intézkedések szükségesek, de nem elegendőek a gazdasági és nyugdíjkockázatok mérséklésére. (Pénzügyi Szemle 2020/2. Különszám)

Péter Ákos - Németh Erzsébet - Vargha Bálint Tamás

Az elemzés eredményei arra mutatnak, hogy hazánk népessége 2060-ig folyamatosan csökkeni fog, emellett annak korösszetétele is kedvezőtlenül alakul: miközben évről-évre kevesebben születnek, a várható élettartam nő, egyre több lesz a populáción belül az időskorú. A munkaerőpiacon aktívak és a nyugellátásra jogosultak aránya, az eltartási ráta romlani fog. Ez kockázatot jelent a hazai gazdasági növekedés fenntarthatóságára, a nyugdíjkaszsza kiegyensúlyozottságára, illetve áttételesen a költségvetésre is növekvő terheket róhat.

A nyugdíjrendszer fenntarthatósága, kockázatok és lehetőségek


Az aktívak és inaktívak arányában bekövetkező romlás negatív gazdasági következményei, a nyugdíjkockázatok ugyanakkor tudatos és jól tervezett intézkedésekkel mérsékelhetők, annak következményei tompíthatók.

...

Péter Ákos az Állami Számvevőszék számvevője, Németh Erzsébet az Állami Számvevőszék igazgatója, Vargha Bálint Tamás az Állami Számvevőszék jogi elemzője

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.