2021. április 23. 7:00

A reziliens és innovatív űripar magyar fejlesztési lehetőségei

A cikk megalapozását szolgáló kutatás azt a célt szolgálta, hogy felvázolja a hazai űrszektor és űripar kontúrjait, és a magyarországi űrszektor számára fejlődési utat nyitó állami szerepvállalás lehetséges irányát, összetevőit. A tanulmány megállapította, hogy a magyar űripar - jóllehet, ma még szerény a hozzájárulása a társadalmi teljesítményhez - kis létszámú, de arányában máris jelentős, magasan képzett munkaerőt foglalkoztat, élenjáró technológiákat honosít meg. Magas innovációs teljesítményével, technikai-tudományos transzfereivel, jelenlegi kapacitásaival is hatással van a versenyképesség erősítésére. Megfelelő támogatással, átgondolt befektetésekkel az űripar hozzáadott értéke, növekedési és nemzetközi potenciálja, valamint a nemzetközi űripari értékláncokban való részvétele a jelenleginél jóval nagyobb arányban használható ki. (Pénzügyi Szemle 2021/1.)


Parragh Bianka - Báger Gusztáv - Kovács Árpád - Tóth Gergely

Kutatásaink megerősítik, hogy a jövő iparágai között az űripar kiemelt jelentőséggel bír, mivel az eddigi teljesítmény és a jövőben célul kitűzött ambiciózus tervek kulcsát is a magas képzettségű, kutatás-fejlesztés területén jártas szakemberek széles bázisa jelenti. Utalva arra is, hogy Magyarországon előtérbe került a korábban kevés figyelemre méltatott iparág védelme: a koronavírus-járvány első hullámában a pandémiás helyzet gazdasági hatásainak csökkentését szolgáló Gazdaságvédelmi Akciótervben már a jövő (húzó) iparágai között azonosították az űrszektort (Gazdaságvédelmi Akcióterv, 2020). Matolcsy a sikeres felzárkózást megvalósító országok közös jellemzőjét hangsúlyozza: "a felzárkózást számukra a technológia- és tudásintenzív modell hozta el" (Matolcsy, 2020b).

 

A reziliens és innovatív űripar magyar fejlesztési lehetőségei

 

Az eddigi kutatási eredmények alkalmasnak bizonyultak a szektor körvonalainak felvázolására és ennek alapján annak érzékeltetésére, hogy mennyire fontos az ösztönző állami hozzájárulás, feltételteremtés szerepe az űrszektor fejlesztésében. Mindez programot adó kiindulási pontokat jelenthet a további kutatómunkához. Az űripari szektor tevékenységét jellemző információs bázis szisztematikus építése és a "térkép" pontosságának növelése mellett e vizsgálatok segíthetik annak megválaszolását, hogy

  • milyen feltételek biztosításával növelhető a hazai űrgazdaság ma is meglévő rezilienciája, "válságállósága",
  • milyen szerepe lehet - spontán, illetve támogatott fejlődés esetén - az űriparnak az általános technológiai fejlődésben, az ország versenyképessége erősítésében, és ezek milyen gazdasági teljesítményekben, innovációkban mérhetők, valószínűsíthetők közép- és hosszabb távon,
  • hogyan értelmezhetők és milyen kölcsönhatások, lehetőségek, korlátok érvényesülnek az űrgazdaság nemzetközi kooperációs kapcsolatai és a gazdasági szuverenitás érdekrendszerében, továbbá milyen egyensúlyok elérése és fenntartása célszerű.
E három kérdés megválaszolása elvezethet annak a kutatói kérdésnek a tisztázásához, hogy az űrgazdaság karakterisztikája Magyarországra nézve a következő években miként ölthet testet és milyen teljesítménytöbbletet hozhat.

...

Parragh Bianka a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja, Báger Gusztáv a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója, Kovács Árpád a Költségvetési Tanács elnöke, Tóth Gergely a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola főiskolai tanára

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.