2016. december 29. 12:05

Ártanak vagy használnak a segélyek?

A fejlett világban egyre erősebb az igény a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentésére, igen nehéz kérdés ugyanakkor, hogy ezt hogyan lehet hatékonyan megtenni. Egy lehetséges megoldás, ha a gazdagoktól beszedett adót az állam segélyek formájában egyszerűen odaadja a szegényeknek. Egy tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy mennyire hatékonyak ezek a segélyek.


Két kutató - David Price és Jae Song - egy érdekes kísérlet hatásait vizsgálta az Egyesült Államokban. A kísérlet 1970-ben kezdődött, melynek keretében 3-5 éven keresztül 4800 amerikai, alacsony jövedelmű család számára az állam garantált egy, a szegénységi küszöb fölötti jövedelmet, függetlenül attól, hogy a család milyen egyéb jövedelemmel rendelkezett. Ezen időtartam után azonban a családok nem kaptak további ellátást. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy ennek a kísérletnek milyen hosszú távú - akár 40 éves - hatásai voltak a családok életére.

A hatások többnyire negatívak. Először is a 3-5 éves kísérleti időszakot követően a családok munkaképes korú tagjai 3,3 százalékponttal kisebb valószínűséggel voltak alkalmazásban, mint a kísérletben részt nem vevő családok tagjai. Ezen túl, a kísérletben részt vevők a kísérleti időszak után átlagosan évi 1800 dollárral kisebb jövedelmet értek el, mint a kontroll csoport tagjai. Továbbá, a kísérletben részt vevők 6,3 százalékponttal nagyobb valószínűséggel kértek rokkantsági ellátást életük során - ez nem azt jelenti, hogy meg is kapták azt -, mint a kísérletben részt nem vevők. Fontos tanulsága még a törtnetnek, hogy a kísérletben részt vevők gyermekeire nem volt kimutatható hatása a 3-5 éves időszaknak.

Összességében tehát a tanulmány arra a következtetésre jut, hogy a nagy összegű segélyeknek negatív hatásuk van mind a foglalkoztatottságra, mind pedig az alacsony jövedelmű családok jövedelemtermelő képességére. A kutatók ennek kapcsán megjegyzik, hogy bár a segélyek egy igencsak egyszerű módjai lehetnének a szegénység és a jövedelmi különbségek csökkentésének, alkalmazásuk mégsem tekinthető hatékonynak.


Az eredeti tanulmány itt érhető el, egy összefoglaló cikk itt olvasható.