2021. április 28. 10:00

Előrelépés a nemzetközi tudásmegosztásban - A Pénzügyi Szemle cikkei Kína legnagyobb online adatbázisában

Aláírásra került az Állami Számvevőszék és a Kínai Nemeztközi Tudásinfrastruktúra (CNKI) együttműködési megállapodása, amelynek köszönhetően az ÁSZ tudományos közpénzügyi szakfolyóirata, a Pénzügyi Szemle tanulmányai elérhetővé válnak Kína legnagyobb online adatbázisában. A Pénzügyi Szemle olvasottsága és idézettsége évek óta töretlenül nő, a 2020-as esztendő kiemelkedő sikereket hozott. A megállapodás eredményeként a tudományos folyóirat 2010 óta megjelent összes angol nyelvű tanulmánya szabadon elérhetővé válik 27.000 intézmény, 60 millió felhasználója számára.


A Kínai Nemzetközi Tudásinfrastruktúra (CNKI) 2020-ban megkereste az Állami Számvevőszéket szakmai együttműködés kialakítása céljából. A CNKI érdeklődésének fókuszában a Pénzügyi Szemle folyóirat akadémiai megjelenései álltak. Megkeresésük céljaként a publikált tanulmányok bibliográfiai információinak és absztraktjainak a platformjukra történő feltöltését jelölték. A CNKI megkeresésében a Pénzügyi Szemle folyóiratot kiváló tudományos forrásnak nevezte, amely publikációival a szakma, illetve minden érdeklődő számára komoly tudást biztosíthat. Az említett tartalmakat értékesnek és nélkülözhetetlennek tartják sok folyamatban lévő és jövőbeli kínai projekthez. Az együttműködés alapja a legújabb tudományos információk kínai terjesztése lenne.

A pekingi Tsinghua Egyetem vezetésével és a Kínai Oktatásügyi Minisztérium támogatásával a Kínai Nemzetközi Tudásinfrastruktúra (CNKI) 1996 óta szolgáltat teljes szövegű gyűjteményeket: folyóiratokat, disszertációkat, szakdolgozatokat, tanulmányokat, hírlapokat, statisztikai évkönyveket és szabványokat online adatbázison keresztül. A program célja, hogy Kína területén kívülről is naprakész információt szolgáltasson olvasóinak, így 2014 óta a legfontosabb külföldi tanulmányokat, cikkeket több tematikus felületen, adatbázisban angol nyelven is feltöltik, illetve elérhetővé teszik.

 

Előrelépés a nemzetközi tudásmegosztásban - A Pénzügyi Szemle cikkei Kína legnagyobb online adatbázisában

 

A CNKI kb. 27.000 intézménnyel áll kapcsolatban (ezek főként egyetemek, kutatóintézetek, kórházak, kormányzati intézmények, könyvtárak) - ez összesen több mint 60 millió felhasználót jelent, több mint 200 millió tudományos anyaghoz biztosítanak elérést, a partnereik között neves kiadók (Elsevier, Springer Nature, Taylor & Francis, Wiley, AAAS, Oxford University Press), illetve egyetemek is megtalálhatóak. A platformnak 2019-ben napi szinten 16 millió, éves szinten pedig 5.8 milliárd megtekintése volt, továbbá 2,3 milliárd cikk-letöltést regisztráltak. Ezen adataival a CNKI Kína legnagyobb adatelérhetőséggel rendelkező online adatbázisa. A CNKI 2013 óta Kína második DOI szolgáltatója.

A megállapodás értelmében a Pénzügyi Szemlében 2010 óta megjelent összes angol nyelvű tanulmány szabadon elérhetővé válik a CNKI Scholar platformon és a CNKI 15 szakosított adatbázisában. A felhasználók nem a CNKI által működtetett felületeken érhetik el az adatbázisban szereplő cikkeket, hanem minden esetben egy link vezeti el őket a forrásoldalra, a Pénzügyi Szemle folyóirat honlapjára. A látogatói és olvasói adatokról havonta küldenek partnereiknek beszámolót.

A Pénzügyi Szemle tevékenységének hasznosulása, a nemzetközi beágyazottság és idézettség növelése, tehát a publikációk impaktjának erősítése érdekében megjelent lapszámokkal összefüggésben a szerkesztőség évek óta aktív és eredményes kommunikációs menedzsment tevékenységet folytat. A CNKI-n kívül cikkeinket az angol nyelvű Elsevier Scopus, Web of Science Emerging Sources Citation Index, EBSCO, ProQuest, CrossRef (DOI), Research Papers in Economics (RePEc), EconBiz, Directory of Open Access Journals (DOAJ), SocioNet, Google Scholar tudományos adatbázisok, illetve a magyar nyelvű MATARKA szemlézi.


Németh Erzsébet a Pénzügyi Szemle felelős szerkesztője